B7170c Lékařská mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
0/3/0. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
B2050 || B4070 || B4090
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. týden Úvod, OBP v laboratoři, organizace prakt. cvičení. Laboratorní diagnostika streptokoků (téma 14)
 • 2. týden Opakování Gramova barvení (téma 2) Labor.dg.stafylokoků, patogenních neisserií a enterokoků (tém. 12, 13, 14)
 • 3. týden Očkování klinického materiálu na půdy (téma 3) Labor.dg.enterobakterií (téma 16) Biochemické určení bakterií Enterotestem (viz téma 4)
 • 4. týden Labor. dg. pseudomonád a hemofilů (téma 15) Bližší určení mikroba (biochemické a jiné testy, zbytek tématu č. 4)
 • 5. týden Precipitace (téma 9) Laboratorní dg. mykobakterií a treponem (téma 18, 19)
 • 6. týden Desinfekce a sterilizace, působení fyz. faktorů na bakt. (téma 6) Labor. dg. anaerobních bakterií (téma 17)
 • 7. týden Aglutinace (téma 8) Běžná flora u člověka - nové téma (opakování témat 12, 14 a 16)
 • 8. týden Nové a jiné serologické metody (ASLO, ELISA, IMF, - téma 11) Metody diagnostiky virů (téma 22)
 • 9. týden KFR (téma 10) Labor. dg. chřipky, dětské obrny a klíšťové encefalitidy (téma 23)
 • 10.týden Labor.dg.parazitárních chorob (téma 26) Labratorní diagnostika mykotických onemocnění člověka (téma 21)
 • 11.týden Přehled bakteriologické diagnostiky (téma 20) Opakování kultivačních půd užívaných v lékařské mikrobiologii
 • 12.týden Metody zjišťování antibiotické citlivosti, hladina atb v organismu (téma 7) Klinická mikrobiologie I, zasílání infekčního materiálu (téma 24)
 • 13. týden Klinická mikrobiologie II , hodnocení výsledků (téma 25)
 • 14. týden Zápočty
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • PŘECECHTĚL, Ferdinand. Lékařská mikrobiologie : praktikum. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 237 s. info
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru. Přednášky a praktická cvičení na sebe těsbě (i tematicky) navazují, a proto je nelze oddělit. Rovněž se studentům nedoporučuje navštěvovat pouze praktická cvičení. Z kapacitních důvodů vyučujícího pracoviště (mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny) bohužel prozatím není možné oddělit výuku pro magisterský obor mikrobiologie a bakalářský obor BMB, i když jsme si vědomi, že současný stav, kdy výuka probíhá společně, není ideální.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim1999/B7170c