B7201 Praktikum základů genomiky

Faculty of Science
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: graded credit. Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (lecturer)
Ing. Matej Lexa, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Hana Konečná (seminar tutor)
Mgr. Hana Bubeníčková (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Budou zvládnuty základy práce s informačními databázemi vzniklými jako produkty projektů sekvenování modelových organismů a jejich využití pro experimentální studium biologické funkce genů a genomů. Bude přiřazena biologická funkce konkrétnímu členu komplexní rodiny genů (u Arabidopsis thaliana) s vysokým stupněm vzájemných homologií, kde nejsou aplikovatelné běžnější přístupy reverzní genomiky.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do funkční genomiky rostlin. Techniky práce s Arabidopsis thaliana a izolace genomové DNA. Syntéza a purifikace oligonukleotidů. Práce s genomovými databázemi. Identifikace inzerčních mutací ve vybraných zástupcích genové rodiny. Fragmentační analýza DNA. Zpracování výsledků fragmentační analýzy. Ukončení, odevzdání písemného protokolu.
Assessment methods (in Czech)
blokové praktikum, ukončeno (klasifikovaným) zápočtem
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2001/B7201