B8710 Ochrana přírody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška poskytuje přehled problematiky ohrožení přírody a její ochrany se zřetelem na globální situaci i domácí podmínky. Zváštní zřetel je kladen na živou přírodu a biologické resp. ekologické základy (teorie, koncepce) její ochrany.
Osnova
  • Vývoj ovlivňování přírody a životního prostředí člověkem - historie ochrany přírody - globální hrozby (populační exploze, změna klimatu, ozonová díra, desertifikace, eutrofizace, acidifikace, znečištění prostředí) - přímé ohrožení populací, společenstev a ekosystémů (lov; narušení,zmenšování, fragmentace biotopů; introdukce predátorů resp. konkurentů)- ochranářská biologie (ekologické koncepty a teorie: r a K-strategie, sukcese, základy populační ekologie, ostrovní ekologie, teorie mozaikového cyklu) - nástroje a metody zjišťování stavu a sledování vývoje populací a společenstev vč. posouzení z hlediska použitelnosti pro účely ochrany přírody (inventarizace, monitoring, červené seznamy, konkrétní příklady) - základní nástroje ochrany přírody a genofondu (ochrana druhu / ochrana biotopu; ochrana in situ / ex situ - záchranné chovy, reintrodukce, péče o populace a chráněná území) - plán péče jako nástroj managementu chráněných území - propojování biotopů, Územní systémy ekologické stability, ochrana migračních cest - přehled české a mezinárodní legislativy - mezinárodní programy ochrany přírody, černý obchod s ohroženými druhy - kategorie a příklady zvláště chráněných území v ČR a mezinárodní kategorie chráněných území.
Literatura
  • Primack, R.B., P. Kindlmann a J. Jersáková: Biologické principy ochrany přírody, Portál, Praha, 2001.
  • Storch D. a S. Mihulka: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, 2000.
  • Míchal, Igor: Ekologická stabilita. MŽP ČR, 1992.
  • Barth, Wolf-Eberhard: Naturschutz: das Machbare; praktischer Umwelt- und Naturschutz für alle; ein Ratgeber. 2., verb. und erw. Aufl., Paray, Hamburg, 1995. ISBN 3-490-11418-3
  • Begon, M., J.L. Harper a C.R. Townsend: Ekologie: jedinci, populace a společenstva. 2. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1997.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět nebude od akademického roku 2002/2003 již vypisován pro 5. rok studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B8710