Bi0001 Příběhy vědy: rakovina

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0. jednou za týden 1 hodina. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Zájem o téma "rakovina" v biologickém i společenském kontextu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o pozadí, v jakém se odehrávaly klíčové objevy v oblasti výzkumu rakoviny, představit hlavní osobnosti v této oblasti a jejich přínos pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění a popsat vývoj interakcí mezi světem medicíny, biologického výzkumu, práva, etiky a farmacie. Cílem předmětu je vešekeré informace podávat populární formou, aby byl přístupné široké komunitě studentů nejruznějších oborů a fakult Masarykovy univerzity.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu v širších souvislostech chápat zákonitosti biomedicínského výzkumu v oblasti rakoviny. Seznámí se s životními příběhy vybraných protagonistů tohoto výzkumu a pochopí tak logiku jejich práce. Absolvent předmětu rovněž získá informace o vztazích mezi světem klinické medicíny, biologického výzkumu, reklamy, práva, etiky a průmyslu.
Osnova
  • 1. Rakovina od starověku po současnost 2-3. Příběh chemoterapie rakoviny 4-5. Příběh cigaret a rakoviny 6. Příběhy operací nádorů 7-8. Význam virů pro pochopení rakoviny 9-10. Příběhy vybraných objevů souvisejících s rakovinou 11-12. Příběh rekombinantní DNA při přípravě léků
Literatura
Výukové metody
Přednášky a doprovázené průběžnou diskusí.
Metody hodnocení
Hodnocení probíhá na základě kvality všeobecné diskuse mezi učitelem a malým počtem studentů, probíhající u kulatého stolu. Hodnocena je ochota zapojit se do diskuse na téma "rakovina" v nejširším kontextu, schopnost samostatného uvažování, kladení otázek a hledání odpovědí a správné vyjadřování.
Informace učitele
Smyslem kurzu je poskytnout ucelený pohled na vývoj výzkumu rakoviny od počátků až po současnost. Pozornost je věnována zejména historii stěžejních objevů, které přispěly k poznání této komplexní nemoci a strategií její léčby. Jednotlivé přednášky jsou připraveny pro prezentaci populární formou akcentující příběhy hlavních protagonistů, díky které je kurz srozumitelný nejen studentům přírodovědného a medicínského zaměření, ale všem, koho celospolečenské téma rakoviny z nejrůznějších důvodů zajímá.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi0001