Bi0005 Úvod do studia Speciální biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (přednášející)
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 13:00–13:50 A11/306
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům 1. ročníku studijního programu Biologie. Základním cílem předmětu je informovat studenty o možnostech souvisejících s volbou oboru Speciální biologie a jeho 5 zaměření - Fyziologie a imunologie živočichů, Fyziologie rostlin, Mikrobiologie, Ekotoxikologie a Antropobiologie a antropogenetika. Předmět podává základní charakteristiku oboru a jeho zaměření, informuje o studijním programu, okruzích témat bakalářských a diplomových prací, požadavcích pro registraci do oboru, požadavcích na státní zkoušky. Na výuce se podílejí učitelé 5 garantních pracovišť zodpovědných za výuku jednotlivých zaměření, kteří informují o výzkumu na jejich pracovištích i možnostech uplatnění absolventů daného zaměření. Studenti budou rozumět vědecké a organizační struktuře svého oboru.
Osnova
  • 1. Všeobecná informace o studiu. Orientace v informačním systému. 2. Tři prezentace směru Ekotoxikologie. 3. Tři prezentace směru Exp. Biologie rostlin. 4. Tři prezentace směru Exp. Biologie živočichů a imunologie 5. Tři prezentace směru Mikrobiologie a mol. biotechnologie 6. Prezentace směru Antropobiologie a antropogenetika
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace na přednáškách. Samostatná práce s vědeckou literaturou a přípravou projektu.
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení je vyžadováno nejméně 9 účastí a zpracování krátké literární rešerše na téma: Výzkumný projekt mého potenciálního zaměření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.