Bi0101 Doktorský seminář ÚEB II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. Pá 10:00–11:50 A11/306
Předpoklady
Přehled v oborech genetika, molekulární biologie, buněčná biologie, fyziologie živočichů, fyziologie rostlin a mikrobiologie na magisterské úrovni, znalost odborného anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit speciální platformu pro doktorské studenty vybraných oborů prohramu biologie, prostřednictvím které by (1) se seznámili s průběhem obhajob doktorských disertačních prací a měli možnost do nich aktivně zasáhnout v rámci všeobecné rozpravy, (2) získali přehled o vědeckém zaměření školitelských pracovišť a získali poznatky o jejich metodickém a přístrojovém arsenálu, (3) si mohli vyslechnout přednášky předních tuzemských a zahraničních expertů ve svém oboru.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získá zkušenost, jak prezentovat vědeckou práci formou přednášky; jak při ní komunikovat s posluchači; jak připravovat projekci po formální i obsahové stránce; jakým způsobem je organizována obhajoba doktorské disertační práce; jak obstát ve vědecké diskusi; jak reagovat na dotazy oponentů.
Osnova
  • Kurz nemá stálou osnovu. Program se upravuje podle aktuálně plánovaných obhajob disertační prací a přítomnosti hostů - externích přednášejících.
Literatura
    doporučená literatura
  • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York, N.Y.: Garland science, 2008. xxxiii, 12. ISBN 9780815341062. info
Výukové metody
Metodou výuky je náslech přednášek přednesených v rámci obhajob disertačních prací nebo tuzemskými nebo zahraničními experty a následná diskuse.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je účast na nejméně třech přednáškách v každém semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.