Bi0113EB Diplomová práce z biologie IV (ÚEB)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi9112EB Dipl. práce z biol. III (ÚEB) && Bi8111EB Diplom. práce z biol. II (ÚEB) && Bi7110EB Diplom. práce z biol. I (ÚEB)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce z biologie IV je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu a kurzů navazujících zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Studium literatury, experimentální práce, konzultace s vedoucím diplomové práce
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce a její odevzdání
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.