Bi0187 Magisterská státní závěrečná zkouška ze Systematické zoologie a ekologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (přednášející)
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Božena Koubková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (přednášející)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (přednášející)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pro absolventy oboru Systematická biologie a ekologie ve směru Zoologie se zkouška skládá ze 3 povinných okruhů: Systém a evoluce bezobratlých, Systém a evoluce obratlovců a Ekologie živočichů a z jednoho volitelného okruhu podle specializace studenta: a) Hydrobiologie b) Parazitologie c) Etologie d) Entomologie e) Půdní zoologie.
Osnova
  • Detailni osnova (11 stran) viz http://botzool.sci.muni.cz/study/szv_zoologie_mgr.pdf Také v akreditačních materiálech zveřejněných na webových stránkách PřF MU (http://www.sci.muni.cz/akreditace/b/1501tochp.htm)
Literatura
  • viz požadavky v SZZ
Metody hodnocení
Zkouška se provádí před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.