Bi0194 Magisterská státní závěrečná zkouška z Ochrany přírody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zkouška se provádí před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Zkouška se skládá ze tří okruhů společných pro všechny (Ekologie, Metody biologického monitoringu a managementu biotopů, Právo a státní správa v ochraně přírody) a čtvrtého okruhu, který student volí podle specializace a tématu diplomové práce: Botanika a ochrana rostlinných druhů nebo Zoologie a ochrana živočišných druhů.
Výstupy z učení
Absolvent se bude orientovat v (1) ekologii rostlin, živočichů a společenstev, bude zvládat plánovat, zadávat a sáým realizovat (2) metody biologického monitoringu, sběru ochranářsky významných dat a managementu chráněných území a bude mít dostatečné povědomí (3) o právu, legislativě a státní správě v ochraně přírody.
Osnova
  • SZZ se skládá ze čtyř předmětů, přičemž tři jsou společné pro oba studijní směry. Detailni osnova SZZ viz http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_ochrana-prirody_mgr.pdf
Výukové metody
Samostatná teoretická příprava na zkoušku.
Metody hodnocení
Zkouška se provádí před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze.
Informace učitele
http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_ochrana-prirody_mgr.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.