Bi0194 Master state exam of Nature Conservation

Faculty of Science
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zkouška se provádí před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Zkouška se skládá ze tří okruhů společných pro všechny (Ekologie, Metody biologického monitoringu a managementu biotopů, Právo a státní správa v ochraně přírody) a čtvrtého okruhu, který student volí podle specializace a tématu diplomové práce: Botanika a ochrana rostlinných druhů nebo Zoologie a ochrana živočišných druhů.
Learning outcomes
Absolvent se bude orientovat v (1) ekologii rostlin, živočichů a společenstev, bude zvládat plánovat, zadávat a sáým realizovat (2) metody biologického monitoringu, sběru ochranářsky významných dat a managementu chráněných území a bude mít dostatečné povědomí (3) o právu, legislativě a státní správě v ochraně přírody.
Syllabus
  • SZZ se skládá ze čtyř předmětů, přičemž tři jsou společné pro oba studijní směry. Detailni osnova SZZ viz http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_ochrana-prirody_mgr.pdf
Teaching methods
Samostatná teoretická příprava na zkoušku.
Assessment methods
Zkouška se provádí před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_ochrana-prirody_mgr.pdf
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2020/Bi0194