Bi0311 Klinická hematologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ludmila Bourková (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zbyněk Čech (přednášející)
MUDr. Jan Kamelander (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Pavel Polák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Gabriela Romanová (přednášející)
Mgr. Lucie Říhová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiřina Zavřelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Ludmila Bourková
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 B11/327
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Oba jsou popisovány jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných nemocí. Studenti obdrží informace shrnující patofyziologické mechanizmy, klinické a hlavně laboratorní nálezy u hematologických onemocnění a laboratorní metody, které slouží ke sledování léčby. Tyto znalosti jim umožní interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy.
Výstupy z učení
Základní principy laboratorní práce, včetně správné laboratorní praxe. Student je schopen: - určit základní typy buněk periferní krve a kostní dřeně, -interpretovat nálezy v krevním obraze, -provést základní koagulační vyšetření, -interpretovat základní koagulační testy.
Osnova
 • Původ a vývoj buněk krve.
 • Základní principy krevního srážení.
 • Plazmatické koagulační faktory, jejich fyziologie. Vrozené krvácivé poruchy.
 • Primární hemostáza, tvorba destičkové zátky. Základní principy protidestičkové léčby.
 • Vrozené trombofilie, antitrombotická léčba a její sledování.
 • Získané poruchy krevního srážení.
 • Choroby erytrocytů.
 • Myeloproliferativní neoplázie.
 • Akutní leukémie.
 • Myelodysplastický syndrom.
 • Lymfoproliferativní choroby. Metody průtokové cytometrie a molekulární genetiky pro diagnózu hematologických chorob.
 • Léčebné aferézy, základní principy transplantace hemopoetických buněk.
 • *
Literatura
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 8086682021. info
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie hemostázy. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s. ISBN 808668203X. info
 • PECKA, Miroslav. Přehled laboratorní hematologie. Bílá krevní řada, krevní destičky. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1996. 132 s. ISBN 8085824434. info
 • Přehled laboratorní hematologie 1 :Krvetvorba. Červená krevní řada. Edited by Miroslav Pecka. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1995. 141 s. ISBN 80-85824-28-0. info
Výukové metody
Studenti absolvují jednou týdně dvouhodinovou přednášku (14x za semestr). Účast na přednáškách je nepovinná. Každá přednáška je v aktuální verzi zveřejněna na is.muni.cz.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, která má praktickou a ústní část. Praktická část zahrnuje zkoušení z hemostazeologie či hematologické morfologie v závislosti na zvolené otázce. V hemostazeologii student provede základní koagulační test, interpretaci koagulačního nálezu (čtyř hodnot základních koagulačních testů) a ústně zodpoví zvolenou otázku, která je zaměřena na principy laboratorního vyšetřování v krevním srážení. V případě, že zvolená otázka je z oboru morfologické laboratorní diagnostiky, provede student vyhodnocení 6 mikroskopických nálezů (v digitální podobě) a ústně zodpoví zvolenou otázku, která je zaměřena na principy laboratorního vyšetřování v morfologické diagnostice v hematologii. V ústní části si student volí tři otázky, z nichž jedna je zaměřena na neonkologickou hematologii, druhá na problematiku krevního srážení a třetí na hematologickou onkologii. Každá otázka (jedna praktická a tři teoretické) je známkována A-F. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je, že žádné hodnocení nesmí být F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi0311