Bi0334 Diplomový seminář z biologie IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí semináře (cvičící)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář je místem pravidelného setkávání akademických pracovníků a studentů učitelství biologie. Hlavním cílem je naučit je prezentovat cíle, metody a výsledky vědecké práce a komunikovat s vědecky spřízněnými biologickými institucemi.
Osnova
  • Presentace cílů, metod a výsledků výzkumu v rámci bakalářských a diplomových prací. Referáty o literatuře, konferencích a vědeckých pracovních setkáních. Zvané přednášky badatelů ze spřízněných biologických institucí.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce jedenkrát za rok a přednášky expernistů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v Brně či jiných měst CR; vystupují i zahraniční hosté.
Metody hodnocení
Diskuse v hodině, přednášky, vlastní přednáška, zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi0334