Bi0444 Informační systémy v ekologii II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Doporučuje se absolvování předmětu PV108 Environmentalistika nebo PV044 Environmentální informační systémy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředky a nástroji vhodnými pro prezentaci a vizualizaci environmentálních a ekologických dat v prostředí internetu. Dále pak studenty seznámit s existujícími internetovými informačními portály o životním prostředí a ekologii a provést jejich analýzu.
Osnova
 • Webové standardy, koncepce webového portálu, horizontální a vertikální portály
 • Programování na straně klienta, programování na straně serveru, skriptovací jazyky, spolupráce s databázemi, stavové informace. Protokol HTTP, komunikace klient-server, asynchronní komunikace, AJAX, zpracování formulářů
 • Zabezpečení webových portálů
 • Úloha designu a vizuální styl, úvod do HTML5, CSS3, typografie na webu, přístupnost webu, optimalizace pro vyhledávače
 • Technologie Webových služeb, Semantic Web
 • Základy vizualizace, tvorby a publikování tematických map, GIS, mapové aplikace
 • Internetové portály poskytující informace o životním prostředí a ekologii, portály veřejné správy, zpravodajské portály
 • Internetové portály poskytující mapové služby
 • Internetové portály poskytující datové služby
Literatura
 • DARIE, Cristian. AJAX a PHP : tvoříme interaktivní webové aplikace profesionálně. Translated by Roman Skřivánek. Vyd. 1. Brno: Zoner press, 2006. 320 s. ISBN 8086815471. info
 • RESIG, John. JavaScript a Ajax : moderní programování webových aplikací. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 9788025118245. info
 • SMIČKA, Radim. Optimalizace pro vyhledavače - SEO : jak zvýšit návštěvnost webu. Vyd. 1. Dubany: Jaroslava Smičková, 2004. 126 s. ISBN 8023929615. info
 • SIROVICH, Jaimie a Cristian DARIE. SEO v PHP : programujeme profesionálně. Translated by Ondřej Žižka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 380 s. ISBN 9788025120835. info
 • KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 318 s. ISBN 9788025121955. info
 • KUBÁSEK, Miroslav. Informační technologie pro zpracování a prezentaci environmentálních informací. Brno, 2001. v, 50 s. +. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Miroslav KUBÁSEK. EnviWeb and Environmental Web Services - A case study of environmental Web portal. In Environmental Online Communication. Australia: Springer-Verlag, 2004. s. 21-24, 3 s. Environmental online communication. ISBN 1-85233-783-4. info
 • KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, The 3rd. International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, September 21-25.9.2003 - proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 239. ISBN 80-210-3223-5. info
 • KUBÁSEK, Miroslav, Martin MAJKUS a Martin JURÁČEK. Integrace webových služeb s uživatelským rozhraním do webových portálů. In ZNALOSTI 2004. Brno, 2004. info
Výukové metody
teoretické přednáška, řešení domácích úkolů
Metody hodnocení
Ústní zkouška, během semestru jsou vyžadovány průběžné domácí práce a na závěr projekt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.