Bi0665 Geobotanický seminář VI

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 D32/329
Předpoklady
Bi9664 Geobotanický seminář V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem geobotanického semináře je kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Student by se měl naučit jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Osnova
  • Program geobotanického semináře je flexibilní, záleží na aktuálním pokroku studentů v jednotlivých výzkumných oblastech.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace studentů a následná diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za vlastní prezentaci podle programu semináře, diskusi k vystoupením ostatních a ne více než dvě absence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi0665