Bi0667 Plant Ecology Lab Meeting

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 D32/329
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je kritická diskuse aktuálních témat výzkumu na Ústavu botaniky a zoologie v oboru rostlinné ekologie včetně postupu práce na disertačních pracích doktorandů.
Osnova
  • Program semináře je flexibilní podle aktuálního pokroku v jednotlivých výzkumných tématech.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace výzkumných témat doktorandů a pracovníků Ústavu botaniky a zoologie v oboru rostlinné ekologie a následná diskuse k nim.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za vlastní prezentace, diskuse v hodině a ne více než dvě absence.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.