Bi0734 Diplomová práce z ochrany přírody IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/20/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi9733 Dipl. práce z ochr. přír. III
Bi7731 Diplomová práce z ochrany přírody I Bi8732 Diplomová práce z ochrany přírody II Bi9733 Diplomová práce z ochrany přírody III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr rostlinného materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace. Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Samostatná práce pod vedením vedoucího práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi0734