Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (přednášející)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Pá 8:00–9:50 B11/235
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít informace o jednotlivých odděleních věnujících se systematické zoologii a ekologii; bude se orientovat ve směrech výzkumu a konkrétních projektech na jednotlivých odděleních; rozhodnout se na základě těchto informací o dalším směru studia.
Osnova
  • Směry výzkumu jednotlivých pracovních skupin:
  • Systematika rostlin;
  • Výzkum vegetace;
  • Ekologie rašelinišť
  • Výzkum bezobratlých;
  • Výzkum obratlovců;
  • Hydrobiologie;
  • Parazitologie
Literatura
  • Příroda České republiky - Průvodce faunou, Karel Hudec, 2007
  • Klíč ke květeně České republiky, K. Kubát, 2002
Výukové metody
dvouhodinové přednášky, 1x za 14 dní
Metody hodnocení
na závěr semestru je požadována domácí práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.