Bi1010c Systém a evoluce rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Mgr. Irena Axmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lydie Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Karel Fajmon (cvičící)
Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Helánová (cvičící)
Mgr. Dana Holubová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Jiroušková (cvičící)
Mgr. Veronika Kalusová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Deana Láníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristina Merunková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D. (cvičící)
Mag. Lucia Sekulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Šmerdová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Veleba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Vild, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Zedek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Žák (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1010c/01: St 7:00–8:50 BpeR
Bi1010c/02: St 9:00–10:50 BpeR
Bi1010c/04: Pá 7:00–8:50 BpeR
Bi1010c/05: Pá 9:00–10:50 BpeR
Předpoklady
(!( B1090c Syst. a fylog. niž. rostlin -c && B2030c Sys. a evol. vyš. rostlin- cv ))&&(!( B2060c Syst. fylog. nižších rostl. -c && B3090c Syst. fylogen. vyš. rostl. -c ))&&(!( Bi1090c Sys. a evol. niž. rostl. - cv. && Bi2030c Sys. a evol. vyš. rostlin- cv ))&&( NOW ( Bi1010 Systém a evoluce rostlin ))
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výstupy z učení.
Výstupy z učení.
V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
poznávat, zařadit a charkterizovat základní zástupce různých skupin rostlinných a podobných organismů;
diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam;
aplikovat základní morfologické termíny na reálných objektech;
ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace.
Osnova
  • 1. Sinice, ruduchy, obrněnky, skrytěnky. 2. Heterokontophyta, Haptophyta, krásnoočka. 3. Zelené řasy. 4. Hlenky, nádorovky, Oomycota, Chytridiomycota, spájivé houby. 5. Vřeckaté houby, imperfektní houby. 6. Stopkovýtrusné houby, lišejníky. 7. Morfologie cévnatých rostlin. 8. Mechorosty, plavuně. 9. Přesličky, kapradiny, Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta. 10.-13. Významné čeledi krytosemenných rostlin.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • ŠTYS, Pavel. Zákonitosti evoluce organismů. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 643-689. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info
Výukové metody
Výuka každý týden, 2 hodiny laboratorního cvičení doplňujícího přednášku (Bi1010).
Metody hodnocení
Test praktických vědomostí, zápočet. Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.