Bi1011 Aplikační software

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 15:00–17:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován především prakticky, s cílem vybavit studenty potřebnými znalostmi a uživatelskými dovednostmi souvisejícími se standardním využíváním osobního počítače v odborné a vědecké praxi. Soustředí se na aplikační programové vybavení včetně jeho provozování v počítačových sítích. Současně se jedná o přípravu s vymezením příslušných dovedností potřebných pro další studium jednotlivých odborných předmětů.
Osnova
 • Standardní využití prostředí operačního systému typu Windows.
 • Práce v lokální počítačové síti včetně využití elektronické pošty.
 • Běžné postupy a využití služeb Internetu včetně vyhledávání údajů.
 • Tvorba textového dokumentu, editace, základy počítačové typografie a práce s běžnými grafickými prvky dokumentů.
 • Práce s tabulkovým kalkulátorem, tvorba grafů.
 • Práce s prezentačními programy, tvorba prezentace.
 • Základy práce ve vektorovém a bitmapovém grafickém prostředí.
 • Základy práce s databázemi typu Access.
Literatura
 • BROŽ, M. Microsoft EXCEL 2000 pro manažery a ekonomy. Computer Press, 2000.
 • HORNÝ, S. Počítačová typografie a design dokumentů. Praha: Grada Publishing, 1997.
 • MAGERA, I. PowerPoint 2000. Computer Press, 1999.
 • MARTIN, M, HANSEN, S., KLINGHER, B. Excel 2000. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • OSIF, M. Windows 2000 Profesional. Praha: Grada publishing, 2000.
 • PECINOVSKÝ, J. Word 2000. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • PÍSEK, S. HTML. Praha: Grada Publishing, 2001.
Výukové metody
teoretická přednáška, zkoušení nabytých dovedností, domácí úkoly
Metody hodnocení
přednášky, domácí úkoly ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.