Bi1033 Úvod do studia specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Učitelé OFIŽ (přednášející)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–8:50 A11/333
Předpoklady
Studium na PřF MU, I. ročník programu Experimentální a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s výzkumnou činností pracovišť a laboratoří zabývajících se experimentální biologií živočichů a imunologií.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- posoudit náplň vědecko-výzkumné činnosti oboru experimentální biologie živočichů a imunologie
- vybrat si téma bakalářské a diplomové práce
Osnova
  • Informace o studiu programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie na PřF MU
  • Výzkumná činnost jednotlivých laboratoří Ústavu experimentální biologie na PřF MU
  • Výzkumná činnost vybraných pracovišť na BFÚ AV ČR v Brně
  • Výzkumná činnost vybraných pracovišť na LF MU a FN Brno
Literatura
  • Literature will be recommended according to the students choice of the study branch
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednášky hostů s následnou diskusí; samostatná práce s vědeckou literaturou a přípra projektu
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení je vyžadováno nejméně 10 účastí a zpracování krátké literární rešerše na téma: Výzkumný projekt mého potenciálního zaměření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Bi1033