Bi1100 Mechanismy hormonálního řízení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi3030 Fyziologie živočichů && ( Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace; bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
 • Speciální biologie (program PřF, B-EXB, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie)
 • Speciální biologie (program PřF, N-EXB, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Cíle předmětu
V rámci předmětu budou studenti seznámeni s jednotlivými skupinami hormonů a budou schopni je rozdělit podle struktury, účinku, místa vzniku i jejich fyziologické funkce. Zvláštní důraz bude kladen na detailní popis a pochopení samotných regulačních drah, které vedou k ovlivnění funkce organismu. Po absolvování předmětu budou studenti schopni tyto dráhy popsat a vysvětlit jednotlivé dílčí kroky hormonálního působení na úrovni buňky, tkání i celého organismu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v hlavních skupinách živočišných hormonů;
- popsat mechanismus syntézy a účinku hormonů na základě jejich struktury;
- určit a popsat klíčové kroky regulace hormonální aktivity;
- vysvětlit jednotlivé dílčí kroky hormonálního působení na všech úrovních organismu
Osnova
 • Úvod: Obecná funkce a dělení hormonů
 • Hormony bezobratlých
 • Hypothalamo-hypofyzární systém
 • Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek
 • Hormony kůry a dřeně nadledvin
 • Ledviny a hormonální řízení homeostázy
 • Hormonální řízení trávení
 • Pohlavní hormony a reprodukce
 • Feromony
 • Lokální hormony
Literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • Physiological systems in insects. Edited by Marc J. Klowden. 2nd ed. New York: Academic Press, 2007. x, 688 p. ISBN 9780123694935. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, které probíhá formou rozpravy o probírané tématice.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 14:35, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému