Bi1130 Experimentální embryologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Harnoš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Hampl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Hurychová (cvičící)
Mgr. Marie Šulcová (cvičící)
Mgr. Nikodém Zezula (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 7. 6. 8:00–12:00 D36/215, Út 8. 6. 8:00–12:00 D36/215, St 9. 6. 8:00–12:00 D36/215, Čt 10. 6. 8:00–12:00 D36/215, Pá 11. 6. 8:00–12:00 D36/215
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu studenti získají znalosti o základních modelových druzích využívaných v experimentální embryologii a praktické dovednosti se zaměřením na možnosti využití nejběžnějších experimentálních přístupů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - plánovat jednoduché experimenty s využitím metod experimentální embryologie - prakticky provést experiment na vývojových modelech - určit vývojová stádia u modelových druhů - popsat důležité mikroskopické struktury u vybraných vývojových stádií u modelových druhů
Osnova
  • 1. Úvodní cvičení - metodika vědecké práce, experimentální design, zadání tématu projektu (assay a prezentace, návrh projektu)i 2. Drosophila – práce s embryi 3. C. elegans – práce s embryi 4. Zebřička I – práce s embryi, barvení embryí, analýza vývojových defektů 5. Zebřička II - komparativní mikroskopická embryologie (3 vývojová stádia) 6. Drápatka – práce s embryi, mikroinjekce 7. Kuřecí model I - otevírání vajec, stádiování embryí, aplikace morfogenu do kuřecích embryí (implantace, injekce) 8. Kuřecí model II - odběr a zpracování embryologického materiálu, barvení skeletu, příklady vývojových poruch 9. Kuřecí model III - komparativní mikroskopická embryologie (3 vývojová stádia) 10. Myší model I - odběr a zpracován embryologického materiálu, založení primárních buněčných a orgánových kultur, transfekce GFP plazmidu 11. Myší model I – LUC assay, kryořezy, in vivo imaging - GFP na primárních kulturách 12. Prezentace projektu studenty 13. Prezentace projektu studenty
Literatura
  • GILBERT, Scott F. Developmental biology. 9th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2010. xxi, 711. ISBN 9780878935642. info
Výukové metody
Výuka je založena na praktických cvičeních na modelových druzích přímo v laboratoři. Dále se studenti zapojí formou diskuze nad jednotlivými projekty, které budou sami designovat a prezentovat spolužákům. Tyto prezentace budou chystat doma samostatně. Mikroskopické preparáty embryí jim budou nejprve demonstrovány a následně s nimi budou pracovat samostatně.
Metody hodnocení
Hodnocení bude založeno na výkonu studenta při prezentaci svého projektu. Hodnocena bude kvalita projektu vypracovaného formou domácího úkolu, prezentace projektu a diskuze.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.