Bi2000 Systém a evoluce živočichů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (přednášející)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Předpoklady
(! Bi2090 Systém a evoluce obratlovců &&! Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých )&&(! NOW ( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců )&&! NOW ( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých ))&&(! B2090 Syst. a fylogen. obratlovců &&! B1030 Systém a fylogen. bezobratlých &&! B5060 Zoologie obratlovců &&! B4150 Zool. bezobratlých )
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Principy zoologické systematiky. Hlavní taxony bezobratlých: fylogeneze, morfologie, způsob života. Morfologie, ontogeneze, způsob života a systém strunatců. Klasifikace, srovnávací morfologie a fylogenetický vývoj obratlovců (Vertebrata) se zaměřením na recentní skupiny.
Osnova
  • Principy zoologické systematiky - různé koncepce, základy fylogenetické systematiky. Archezoa, Protozoa (samostatné říše): stručný přehled hlavních skupin. Animalia (Metazoa) - fylogeneze a charakteristika hlavních taxonů na úrovni kmene a vybraných taxonů subordinovaných úrovní: Porifera; Cnidaria; Ctenophora; Platyhelminthes; Nemathelminthes: Rotifera, Acanthocephala, Gastrotricha, Cephalorhyncha, Nematoda, Nematomorpha; Mollusca; Sipunculida; Echiurida, Annelida; Nemertea; Tardigrada; Onychophora; (Eu)Arthropoda: Chelicerata, Crustacea, Tracheata: Myriapoda, Hexapoda; Entoprocta=Kamptozoa; Bryozoa; Brachiopoda; Echinodermata. Kmen Strunatci, charakteristika, původ a evoluce strunatců. Podkmen Pláštěnci, podkmen Bezlebeční - základní charakteristika a morfologie. Podkmen Obratlovci - charakteristika a systém. Nadtřída Bezčelistnatci - charakteristika, mihule a sliznatky. Nadtřída Čelistnatců - charakteristika; primárně vodní čelistnatci, paryby, ryby - morfologie, ekologie a systém. Obojživelníci, Plazi - morfologie, ekologie a systém, adaptace k suzochemskému způsobu života. Ptáci - morfologie a systém, adaptace k letu. Savci - morfologie, ekologie, etologie a systém.
Literatura
  • Sedlák, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. 337 s. Učebnice pro základní univerzitní kurs zoologie bezobratlých. ISBN 80-210-2892-0.
  • SIGMUND, Leo, Vladimír HANÁK a Oldřich PRAVDA. Zoologie strunatců. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 501 s. ISBN 80-7066-531-9. info
  • GAISLER, Jiří. Úvod do zoologie obratlovců. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 275 s. ISBN 80-210-1022-3. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.