Bi2020 Scientific Work in Cell Biology

Faculty of Science
Spring 2025
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Bi1700 Cell Biology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course is aimed at introduction of scientific methodology in cell biology to students (scientific literature, research projects, publishing of research results, funding, scientific integrity)
Learning outcomes
After completion of this course, the students will be able:
- to perform a bibliographical search on given topic;
- to plan their own research project;
- to present the research results in the form of poster and presentation;
- to identify the predatory publishers and conferences
Syllabus
 • 1. Life cycle of a scientist: basic stages of development (B.Sc. and M.Sc. studies, doctoral study, next steps in scientific career), academic career, career in private/business sector, stays abroad
 • 2. Search of a scientific topic: freedom and limitations in choice of a topic, bibliographical search – how to distinguish between high and poor quality resources, how to deal with scholarly literature (textbooks, monographs, reviews, research articles), resources of scholarly literature and their search tools, basics of scientometry
 • 3. Plánování výzkumného projektu: základní typy výzkumných studií (pozorovací studie, experimentální studie, meta-analýzy), pracovní hypotéza, volba správného modelového objektu a metodických přístupů, časový plán výzkumu, správný experimentální design – pozitivní a negativní kontrola, biologické a technické replikáty
 • 4. Praktické provádění výzkumu: plánování pokusů a jejich realizace, objektivní vyhodnocování experimentů, dokumentace experimentů a uchovávání výzkumných dat, laboratorní deník a laboratorní protokoly, zpracování získaných dat a jejich prezentace, kvalitativní výsledky – fotodokumentace, semi/kvantitativní výsledky – grafické a statistické zpracování
 • 5. Prezentace výsledků výzkumu: vědecké odborné akce (semináře, workshopy, konference, sympozia, kongresy), osobní prezentace výsledků formou ústního sdělení nebo posteru, účel a obsah posteru, různé typy ústního sdělení – struktura sdělení, rozdíly ve stylu podle účelu akce
 • 6. Publikování výsledků výzkumu: zásady psaní vědecké publikace, volba vhodného cílového časopisu, struktura odborných textů, podmínky autorství u kolektivní práce, zpracování manuscriptu, obrazové dokumentace a supplementary files, průběh recenzního řízení
 • 7. Kvalifikační práce: rozdíly mezi bakalářskou, diplomovou a disertační prací, volba tématu a školitele, obsahové a formální nároky, zásady správného citování
 • 8. Predátoři a otevřená věda: princip open-access a jeho zneužití, predátorské časopisy a konference, jak poznat predátory od nepredátorů
 • 9. Financování výzkumu: finanční zdroje pro výzkum – grantové agentury, nadační fondy, stipendia, střet zájmů a jeho deklarování, jak správně napsat grantovou žádost
 • 10. Vědecká integrita: zásady vědecké poctivosti a způsoby jejího porušování, plagiátorství, falšování výsledků, manipulace s daty
Literature
 • ROSEI, Federico and T. W. JOHNSTON. Survival skills for scientists. London: Imperial College Press, 2006, xxi, 205. ISBN 9781860946417. URL info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005, xxv, 402. ISBN 1555813186. info
Teaching methods
presentations, class discussions, individual projects, homework
Assessment methods
regular and active participation in seminars, completion of component tasks
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024.

Bi2020 Scientific Work in Cell Biology

Faculty of Science
Spring 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Timetable
Mon 19. 2. to Sun 26. 5. Mon 13:00–14:50 C13/332
Prerequisites (in Czech)
Bi1700 Cell Biology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course is aimed at introduction of scientific methodology in cell biology to students (scientific literature, research projects, publishing of research results, funding, scientific integrity)
Learning outcomes
After completion of this course, the students will be able:
- to perform a bibliographical search on given topic;
- to plan their own research project;
- to present the research results in the form of poster and presentation;
- to identify the predatory publishers and conferences
Syllabus
 • 1. Life cycle of a scientist: basic stages of development (B.Sc. and M.Sc. studies, doctoral study, next steps in scientific career), academic career, career in private/business sector, stays abroad
 • 2. Search of a scientific topic: freedom and limitations in choice of a topic, bibliographical search – how to distinguish between high and poor quality resources, how to deal with scholarly literature (textbooks, monographs, reviews, research articles), resources of scholarly literature and their search tools, basics of scientometry
 • 3. Plánování výzkumného projektu: základní typy výzkumných studií (pozorovací studie, experimentální studie, meta-analýzy), pracovní hypotéza, volba správného modelového objektu a metodických přístupů, časový plán výzkumu, správný experimentální design – pozitivní a negativní kontrola, biologické a technické replikáty
 • 4. Praktické provádění výzkumu: plánování pokusů a jejich realizace, objektivní vyhodnocování experimentů, dokumentace experimentů a uchovávání výzkumných dat, laboratorní deník a laboratorní protokoly, zpracování získaných dat a jejich prezentace, kvalitativní výsledky – fotodokumentace, semi/kvantitativní výsledky – grafické a statistické zpracování
 • 5. Prezentace výsledků výzkumu: vědecké odborné akce (semináře, workshopy, konference, sympozia, kongresy), osobní prezentace výsledků formou ústního sdělení nebo posteru, účel a obsah posteru, různé typy ústního sdělení – struktura sdělení, rozdíly ve stylu podle účelu akce
 • 6. Publikování výsledků výzkumu: zásady psaní vědecké publikace, volba vhodného cílového časopisu, struktura odborných textů, podmínky autorství u kolektivní práce, zpracování manuscriptu, obrazové dokumentace a supplementary files, průběh recenzního řízení
 • 7. Kvalifikační práce: rozdíly mezi bakalářskou, diplomovou a disertační prací, volba tématu a školitele, obsahové a formální nároky, zásady správného citování
 • 8. Predátoři a otevřená věda: princip open-access a jeho zneužití, predátorské časopisy a konference, jak poznat predátory od nepredátorů
 • 9. Financování výzkumu: finanční zdroje pro výzkum – grantové agentury, nadační fondy, stipendia, střet zájmů a jeho deklarování, jak správně napsat grantovou žádost
 • 10. Vědecká integrita: zásady vědecké poctivosti a způsoby jejího porušování, plagiátorství, falšování výsledků, manipulace s daty
Literature
 • ROSEI, Federico and T. W. JOHNSTON. Survival skills for scientists. London: Imperial College Press, 2006, xxi, 205. ISBN 9781860946417. URL info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005, xxv, 402. ISBN 1555813186. info
Teaching methods
presentations, class discussions, individual projects, homework
Assessment methods
regular and active participation in seminars, completion of component tasks
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2025.

Bi2020 Scientific Work in Cell Biology

Faculty of Science
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Timetable
Mon 13:00–14:50 C13/332
Prerequisites (in Czech)
Bi1700 Cell Biology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course is aimed at introduction of scientific methodology in cell biology to students (scientific literature, research projects, publishing of research results, funding, scientific integrity)
Learning outcomes
After completion of this course, the students will be able:
- to perform a bibliographical search on given topic;
- to plan their own research project;
- to present the research results in the form of poster and presentation;
- to identify the predatory publishers and conferences
Syllabus
 • 1. Life cycle of a scientist: basic stages of development (B.Sc. and M.Sc. studies, doctoral study, next steps in scientific career), academic career, career in private/business sector, stays abroad
 • 2. Search of a scientific topic: freedom and limitations in choice of a topic, bibliographical search – how to distinguish between high and poor quality resources, how to deal with scholarly literature (textbooks, monographs, reviews, research articles), resources of scholarly literature and their search tools, basics of scientometry
 • 3. Plánování výzkumného projektu: základní typy výzkumných studií (pozorovací studie, experimentální studie, meta-analýzy), pracovní hypotéza, volba správného modelového objektu a metodických přístupů, časový plán výzkumu, správný experimentální design – pozitivní a negativní kontrola, biologické a technické replikáty
 • 4. Praktické provádění výzkumu: plánování pokusů a jejich realizace, objektivní vyhodnocování experimentů, dokumentace experimentů a uchovávání výzkumných dat, laboratorní deník a laboratorní protokoly, zpracování získaných dat a jejich prezentace, kvalitativní výsledky – fotodokumentace, semi/kvantitativní výsledky – grafické a statistické zpracování
 • 5. Prezentace výsledků výzkumu: vědecké odborné akce (semináře, workshopy, konference, sympozia, kongresy), osobní prezentace výsledků formou ústního sdělení nebo posteru, účel a obsah posteru, různé typy ústního sdělení – struktura sdělení, rozdíly ve stylu podle účelu akce
 • 6. Publikování výsledků výzkumu: zásady psaní vědecké publikace, volba vhodného cílového časopisu, struktura odborných textů, podmínky autorství u kolektivní práce, zpracování manuscriptu, obrazové dokumentace a supplementary files, průběh recenzního řízení
 • 7. Kvalifikační práce: rozdíly mezi bakalářskou, diplomovou a disertační prací, volba tématu a školitele, obsahové a formální nároky, zásady správného citování
 • 8. Predátoři a otevřená věda: princip open-access a jeho zneužití, predátorské časopisy a konference, jak poznat predátory od nepredátorů
 • 9. Financování výzkumu: finanční zdroje pro výzkum – grantové agentury, nadační fondy, stipendia, střet zájmů a jeho deklarování, jak správně napsat grantovou žádost
 • 10. Vědecká integrita: zásady vědecké poctivosti a způsoby jejího porušování, plagiátorství, falšování výsledků, manipulace s daty
Literature
 • ROSEI, Federico and T. W. JOHNSTON. Survival skills for scientists. London: Imperial College Press, 2006, xxi, 205. ISBN 9781860946417. URL info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005, xxv, 402. ISBN 1555813186. info
Teaching methods
presentations, class discussions, individual projects, homework
Assessment methods
regular and active participation in seminars, completion of component tasks
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024, Spring 2025.

Bi2020 Scientific Work in Cell Biology

Faculty of Science
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Timetable
Mon 13:00–14:50 C13/332
Prerequisites (in Czech)
Bi1700 Cell Biology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course is aimed at introduction of scientific methodology in cell biology to students (scientific literature, research projects, publishing of research results, funding, scientific integrity)
Learning outcomes
After completion of this course, the students will be able:
- to perform a bibliographical search on given topic;
- to plan their own research project;
- to present the research results in the form of poster and presentation;
- to identify the predatory publishers and conferences
Syllabus
 • 1. Life cycle of a scientist: basic stages of development (B.Sc. and M.Sc. studies, doctoral study, next steps in scientific career), academic career, career in private/business sector, stays abroad
 • 2. Search of a scientific topic: freedom and limitations in choice of a topic, bibliographical search – how to distinguish between high and poor quality resources, how to deal with scholarly literature (textbooks, monographs, reviews, research articles), resources of scholarly literature and their search tools, basics of scientometry
 • 3. Plánování výzkumného projektu: základní typy výzkumných studií (pozorovací studie, experimentální studie, meta-analýzy), pracovní hypotéza, volba správného modelového objektu a metodických přístupů, časový plán výzkumu, správný experimentální design – pozitivní a negativní kontrola, biologické a technické replikáty
 • 4. Praktické provádění výzkumu: plánování pokusů a jejich realizace, objektivní vyhodnocování experimentů, dokumentace experimentů a uchovávání výzkumných dat, laboratorní deník a laboratorní protokoly, zpracování získaných dat a jejich prezentace, kvalitativní výsledky – fotodokumentace, semi/kvantitativní výsledky – grafické a statistické zpracování
 • 5. Prezentace výsledků výzkumu: vědecké odborné akce (semináře, workshopy, konference, sympozia, kongresy), osobní prezentace výsledků formou ústního sdělení nebo posteru, účel a obsah posteru, různé typy ústního sdělení – struktura sdělení, rozdíly ve stylu podle účelu akce
 • 6. Publikování výsledků výzkumu: zásady psaní vědecké publikace, volba vhodného cílového časopisu, struktura odborných textů, podmínky autorství u kolektivní práce, zpracování manuscriptu, obrazové dokumentace a supplementary files, průběh recenzního řízení
 • 7. Kvalifikační práce: rozdíly mezi bakalářskou, diplomovou a disertační prací, volba tématu a školitele, obsahové a formální nároky, zásady správného citování
 • 8. Predátoři a otevřená věda: princip open-access a jeho zneužití, predátorské časopisy a konference, jak poznat predátory od nepredátorů
 • 9. Financování výzkumu: finanční zdroje pro výzkum – grantové agentury, nadační fondy, stipendia, střet zájmů a jeho deklarování, jak správně napsat grantovou žádost
 • 10. Vědecká integrita: zásady vědecké poctivosti a způsoby jejího porušování, plagiátorství, falšování výsledků, manipulace s daty
Literature
 • ROSEI, Federico and T. W. JOHNSTON. Survival skills for scientists. London: Imperial College Press, 2006, xxi, 205. ISBN 9781860946417. URL info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005, xxv, 402. ISBN 1555813186. info
Teaching methods
presentations, class discussions, individual projects, homework
Assessment methods
regular and active participation in seminars, completion of component tasks
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.

Bi2020 Scientific Work in Cell Biology

Faculty of Science
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Experimental Biology – Biology Section – Faculty of Science
Timetable
Mon 1. 3. to Fri 14. 5. Tue 9:00–10:50 online_B2
Prerequisites (in Czech)
Bi1700 Cell Biology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course is aimed at introduction of scientific methodology in cell biology to students (scientific literature, research projects, publishing of research results, funding, scientific integrity)
Learning outcomes
After completion of this course, the students will be able:
- to perform a bibliographical search on given topic;
- to plan their own research project;
- to present the research results in the form of poster and presentation;
- to identify the predatory publishers and conferences
Syllabus
 • 1. Life cycle of a scientist: basic stages of development (B.Sc. and M.Sc. studies, doctoral study, next steps in scientific career), academic career, career in private/business sector, stays abroad
 • 2. Search of a scientific topic: freedom and limitations in choice of a topic, bibliographical search – how to distinguish between high and poor quality resources, how to deal with scholarly literature (textbooks, monographs, reviews, research articles), resources of scholarly literature and their search tools, basics of scientometry
 • 3. Plánování výzkumného projektu: základní typy výzkumných studií (pozorovací studie, experimentální studie, meta-analýzy), pracovní hypotéza, volba správného modelového objektu a metodických přístupů, časový plán výzkumu, správný experimentální design – pozitivní a negativní kontrola, biologické a technické replikáty
 • 4. Praktické provádění výzkumu: plánování pokusů a jejich realizace, objektivní vyhodnocování experimentů, dokumentace experimentů a uchovávání výzkumných dat, laboratorní deník a laboratorní protokoly, zpracování získaných dat a jejich prezentace, kvalitativní výsledky – fotodokumentace, semi/kvantitativní výsledky – grafické a statistické zpracování
 • 5. Prezentace výsledků výzkumu: vědecké odborné akce (semináře, workshopy, konference, sympozia, kongresy), osobní prezentace výsledků formou ústního sdělení nebo posteru, účel a obsah posteru, různé typy ústního sdělení – struktura sdělení, rozdíly ve stylu podle účelu akce
 • 6. Publikování výsledků výzkumu: zásady psaní vědecké publikace, volba vhodného cílového časopisu, struktura odborných textů, podmínky autorství u kolektivní práce, zpracování manuscriptu, obrazové dokumentace a supplementary files, průběh recenzního řízení
 • 7. Kvalifikační práce: rozdíly mezi bakalářskou, diplomovou a disertační prací, volba tématu a školitele, obsahové a formální nároky, zásady správného citování
 • 8. Predátoři a otevřená věda: princip open-access a jeho zneužití, predátorské časopisy a konference, jak poznat predátory od nepredátorů
 • 9. Financování výzkumu: finanční zdroje pro výzkum – grantové agentury, nadační fondy, stipendia, střet zájmů a jeho deklarování, jak správně napsat grantovou žádost
 • 10. Vědecká integrita: zásady vědecké poctivosti a způsoby jejího porušování, plagiátorství, falšování výsledků, manipulace s daty
Literature
 • ROSEI, Federico and T. W. JOHNSTON. Survival skills for scientists. London: Imperial College Press, 2006, xxi, 205. ISBN 9781860946417. URL info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005, xxv, 402. ISBN 1555813186. info
Teaching methods
presentations, class discussions, individual projects, homework
Assessment methods
regular and active participation in seminars, completion of component tasks
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.