Bi2021 Informační technologie v buněčné biologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s využitím informačních technologií v bunečné biologii (softwarové akademické zdroje, statistické nástroje, nástroje pro zpracování obrazu, software pro prezentace, postery a kvalifikační práce)
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu jsou studenti schopni:
- pracovat s literárními databázemi a bibliografickými nástroji;
- graficky a statisticky zpracovávat svá výzkumná data;
- připravit a formátovat prezentaci, poster a závěrečnou práci
Osnova
 • 1. Softwarové zdroje na MU: univerzitní licence a jejich použití, kde je najít a jak s nimi pracovat
 • 2. Zdroje odborné literatury: práce s literárními databázemi (Web of Science, PubMed, Scopus)
 • 3. Práce s odbornou literaturou: bibliografické programy (Endnote, Reference Manager, Zotero, Mendeley)
 • 4. MS Excel a jeho využití pro práci s výzkumnými daty: zpracování dat formou tabulek a grafů, normalizace dat, regresní křivky
 • 5. Statistické zpracování výzkumných dat: základní statistické funkce v MS Excel, další dostupný software (Statistica, SPSS, GraphPad)
 • 6. Zpracování obrazových dat: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, ImageJ, zpracování mikrofotografií, grafů a další grafiky, grafické formáty a rozdíly mezi nimi
 • 7. Tvorba posteru: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, základní členění posteru, volba vhodného grafického stylu, technické požadavky, tiskové zpracování posteru
 • 8. Tvorba prezentace: volba vhodného software – MS Power Point, Prezi, základní členění prezentace dle účelu sdělení, volba vhodného grafického stylu, odpovídající rozsah a technické požadavky
 • 9. Tvorba kvalifikační práce: volba vhodného software – MS Word, základní členění závěrečné práce a jeho softwarové zpracování, tvorba strukturovaného obsahu, záhlaví a zápatí, volba vhodného grafického stylu, základní typografické zásady, vkládání ilustrací a grafů, práce se seznamem literatury, převádění textu do formátu pdf
 • 10. Vědecká komunita online: vědecké sociální sítě (Research Gate, Mendeley, Loop), osobní scientometrie (WOS, Scopus, Research Gate, Google Scholar), osobní scientometrické identifikátory (Researcher ID, OrcID)
Literatura
 • online zdroje a softwarové zdroje dle pokynů vyučujících
Výukové metody
online prezentace a e-learning v podobě interaktivní osnovy, osobní projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
včasné plnění dílčích týdenních úkolů k jednotlivým tématům
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.

Bi2021 Informační technologie v buněčné biologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. St 8:00–9:50 online
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s využitím informačních technologií v bunečné biologii (softwarové akademické zdroje, statistické nástroje, nástroje pro zpracování obrazu, software pro prezentace, postery a kvalifikační práce)
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu jsou studenti schopni:
- pracovat s literárními databázemi a bibliografickými nástroji;
- graficky a statisticky zpracovávat svá výzkumná data;
- připravit a formátovat prezentaci, poster a závěrečnou práci
Osnova
 • 1. Softwarové zdroje na MU: univerzitní licence a jejich použití, kde je najít a jak s nimi pracovat
 • 2. Zdroje odborné literatury: práce s literárními databázemi (Web of Science, PubMed, Scopus)
 • 3. Práce s odbornou literaturou: bibliografické programy (Endnote, Reference Manager, Zotero, Mendeley)
 • 4. MS Excel a jeho využití pro práci s výzkumnými daty: zpracování dat formou tabulek a grafů, normalizace dat, regresní křivky
 • 5. Statistické zpracování výzkumných dat: základní statistické funkce v MS Excel, další dostupný software (Statistica, SPSS, GraphPad)
 • 6. Zpracování obrazových dat: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, ImageJ, zpracování mikrofotografií, grafů a další grafiky, grafické formáty a rozdíly mezi nimi
 • 7. Tvorba posteru: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, základní členění posteru, volba vhodného grafického stylu, technické požadavky, tiskové zpracování posteru
 • 8. Tvorba prezentace: volba vhodného software – MS Power Point, Prezi, základní členění prezentace dle účelu sdělení, volba vhodného grafického stylu, odpovídající rozsah a technické požadavky
 • 9. Tvorba kvalifikační práce: volba vhodného software – MS Word, základní členění závěrečné práce a jeho softwarové zpracování, tvorba strukturovaného obsahu, záhlaví a zápatí, volba vhodného grafického stylu, základní typografické zásady, vkládání ilustrací a grafů, práce se seznamem literatury, převádění textu do formátu pdf
 • 10. Vědecká komunita online: vědecké sociální sítě (Research Gate, Mendeley, Loop), osobní scientometrie (WOS, Scopus, Research Gate, Google Scholar), osobní scientometrické identifikátory (Researcher ID, OrcID)
Literatura
 • online zdroje a softwarové zdroje dle pokynů vyučujících
Výukové metody
online prezentace a e-learning v podobě interaktivní osnovy, osobní projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
včasné plnění dílčích týdenních úkolů k jednotlivým tématům
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.

Bi2021 Informační technologie v buněčné biologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 online
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s využitím informačních technologií v bunečné biologii (softwarové akademické zdroje, statistické nástroje, nástroje pro zpracování obrazu, software pro prezentace, postery a kvalifikační práce)
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu jsou studenti schopni:
- pracovat s literárními databázemi a bibliografickými nástroji;
- graficky a statisticky zpracovávat svá výzkumná data;
- připravit a formátovat prezentaci, poster a závěrečnou práci
Osnova
 • 1. Softwarové zdroje na MU: univerzitní licence a jejich použití, kde je najít a jak s nimi pracovat
 • 2. Zdroje odborné literatury: práce s literárními databázemi (Web of Science, PubMed, Scopus)
 • 3. Práce s odbornou literaturou: bibliografické programy (Endnote, Reference Manager, Zotero, Mendeley)
 • 4. MS Excel a jeho využití pro práci s výzkumnými daty: zpracování dat formou tabulek a grafů, normalizace dat, regresní křivky
 • 5. Statistické zpracování výzkumných dat: základní statistické funkce v MS Excel, další dostupný software (Statistica, SPSS, GraphPad)
 • 6. Zpracování obrazových dat: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, ImageJ, zpracování mikrofotografií, grafů a další grafiky, grafické formáty a rozdíly mezi nimi
 • 7. Tvorba posteru: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, základní členění posteru, volba vhodného grafického stylu, technické požadavky, tiskové zpracování posteru
 • 8. Tvorba prezentace: volba vhodného software – MS Power Point, Prezi, základní členění prezentace dle účelu sdělení, volba vhodného grafického stylu, odpovídající rozsah a technické požadavky
 • 9. Tvorba kvalifikační práce: volba vhodného software – MS Word, základní členění závěrečné práce a jeho softwarové zpracování, tvorba strukturovaného obsahu, záhlaví a zápatí, volba vhodného grafického stylu, základní typografické zásady, vkládání ilustrací a grafů, práce se seznamem literatury, převádění textu do formátu pdf
 • 10. Vědecká komunita online: vědecké sociální sítě (Research Gate, Mendeley, Loop), osobní scientometrie (WOS, Scopus, Research Gate, Google Scholar), osobní scientometrické identifikátory (Researcher ID, OrcID)
Literatura
 • online zdroje a softwarové zdroje dle pokynů vyučujících
Výukové metody
online prezentace a e-learning v podobě interaktivní osnovy, osobní projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
včasné plnění dílčích týdenních úkolů k jednotlivým tématům
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.

Bi2021 Informační technologie v buněčné biologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 9:00–10:50 online
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit studenty s využitím informačních technologií v bunečné biologii (softwarové akademické zdroje, statistické nástroje, nástroje pro zpracování obrazu, software pro prezentace, postery a kvalifikační práce)
Výstupy z učení
Po ukončení kursu jsou studenti schopni:
- pracovat s literárními databázemi a bibliografickými nástroji;
- graficky a statisticky zpracovávat svá výzkumná data;
- připravit a formátovat prezentaci, poster a závěrečnou práci
Osnova
 • 1. Softwarové zdroje na MU: univerzitní licence a jejich použití, kde je najít a jak s nimi pracovat
 • 2. Zdroje odborné literatury: práce s literárními databázemi (Web of Science, PubMed, Scopus)
 • 3. Práce s odbornou literaturou: bibliografické programy (Endnote, Reference Manager, Zotero, Mendeley)
 • 4. MS Excel a jeho využití pro práci s výzkumnými daty: zpracování dat formou tabulek a grafů, normalizace dat, regresní křivky
 • 5. Statistické zpracování výzkumných dat: základní statistické funkce v MS Excel, další dostupný software (Statistica, SPSS, GraphPad)
 • 6. Zpracování obrazových dat: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, ImageJ, zpracování mikrofotografií, grafů a další grafiky, grafické formáty a rozdíly mezi nimi
 • 7. Tvorba posteru: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, základní členění posteru, volba vhodného grafického stylu, technické požadavky, tiskové zpracování posteru
 • 8. Tvorba prezentace: volba vhodného software – MS Power Point, Prezi, základní členění prezentace dle účelu sdělení, volba vhodného grafického stylu, odpovídající rozsah a technické požadavky
 • 9. Tvorba kvalifikační práce: volba vhodného software – MS Word, základní členění závěrečné práce a jeho softwarové zpracování, tvorba strukturovaného obsahu, záhlaví a zápatí, volba vhodného grafického stylu, základní typografické zásady, vkládání ilustrací a grafů, práce se seznamem literatury, převádění textu do formátu pdf
 • 10. Vědecká komunita online: vědecké sociální sítě (Research Gate, Mendeley, Loop), osobní scientometrie (WOS, Scopus, Research Gate, Google Scholar), osobní scientometrické identifikátory (Researcher ID, OrcID)
Literatura
 • online zdroje a softwarové zdroje dle pokynů vyučujících
Výukové metody
prezentace, interaktivní osnova, diskuse se studenty, osobní projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
pravidelná a aktivní účast v seminářích, splnění dílčích úkolů
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.

Bi2021 Informační technologie v buněčné biologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Škoda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 9:00–10:50 online_B2
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit studenty s využitím informačních technologií v bunečné biologii (softwarové akademické zdroje, statistické nástroje, nástroje pro zpracování obrazu, software pro prezentace, postery a kvalifikační práce)
Výstupy z učení
Po ukončení kursu jsou studenti schopni:
- pracovat s literárními databázemi a bibliografickými nástroji;
- graficky a statisticky zpracovávat svá výzkumná data;
- připravit a formátovat prezentaci, poster a závěrečnou práci
Osnova
 • 1. Softwarové zdroje na MU: univerzitní licence a jejich použití, kde je najít a jak s nimi pracovat
 • 2. Zdroje odborné literatury: práce s literárními databázemi (Web of Science, PubMed, Scopus)
 • 3. Práce s odbornou literaturou: bibliografické programy (Endnote, Reference Manager, Zotero, Mendeley)
 • 4. MS Excel a jeho využití pro práci s výzkumnými daty: zpracování dat formou tabulek a grafů, normalizace dat, regresní křivky
 • 5. Statistické zpracování výzkumných dat: základní statistické funkce v MS Excel, další dostupný software (Statistica, SPSS, GraphPad)
 • 6. Zpracování obrazových dat: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, ImageJ, zpracování mikrofotografií, grafů a další grafiky, grafické formáty a rozdíly mezi nimi
 • 7. Tvorba posteru: volba vhodného software – MS Power Point, Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, základní členění posteru, volba vhodného grafického stylu, technické požadavky, tiskové zpracování posteru
 • 8. Tvorba prezentace: volba vhodného software – MS Power Point, Prezi, základní členění prezentace dle účelu sdělení, volba vhodného grafického stylu, odpovídající rozsah a technické požadavky
 • 9. Tvorba kvalifikační práce: volba vhodného software – MS Word, základní členění závěrečné práce a jeho softwarové zpracování, tvorba strukturovaného obsahu, záhlaví a zápatí, volba vhodného grafického stylu, základní typografické zásady, vkládání ilustrací a grafů, práce se seznamem literatury, převádění textu do formátu pdf
 • 10. Vědecká komunita online: vědecké sociální sítě (Research Gate, Mendeley, Loop), osobní scientometrie (WOS, Scopus, Research Gate, Google Scholar), osobní scientometrické identifikátory (Researcher ID, OrcID)
Literatura
 • online zdroje a softwarové zdroje dle pokynů vyučujících
Výukové metody
prezentace, interaktivní osnova, diskuse se studenty, osobní projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
pravidelná a aktivní účast v seminářích, splnění dílčích úkolů
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.