Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Břenková (cvičící)
Mgr. Barbora Burýšková (cvičící)
Mgr. Romana Kejíková (cvičící)
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Molíková (cvičící)
Mgr. Jakub Vojtíšek (cvičící)
Garance
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2060c/B1: Út 18. 5. 8:00–12:00 E25/111, St 19. 5. 13:00–17:00 E25/111, J. Kučerová
Bi2060c/B2: Út 18. 5. 13:00–17:00 E25/111, Čt 20. 5. 8:00–12:00 E25/111, R. Kejíková, J. Kučerová, J. Vojtíšek
Bi2060c/B3: St 19. 5. 8:00–12:00 E25/111, Čt 20. 5. 13:00–17:00 E25/111, B. Břenková, B. Burýšková, J. Kučerová
Předpoklady
NOW ( Bi2060 Základy mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi5710c Mikrobiologie - cv. , B4090c Obecná mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi5710c Mikrobiologie - cv. && ! Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři: metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, izolace bakterií z vybraných typů vzorků, práce s kvasinkami, principy identifikace vybraných skupin bakterií.
Výstupy z učení
Výstupem tohoto předmětu jsou studenty vypracované protokoly, které obsahují krátký teoretický úvod, detailně popsanou metodiku a výsledky jednotlivých praktických úloh.
Osnova
 • 1. Úvod, bezpečnost práce, organizace cvičení. Laboratorní sklo v mikrobiologii. Živná média pro růst mikroorganismů.
 • 2. Metody sterilní práce, očkování a uchovávání mikroorganismů. Technika křížového roztěru. Očkování do tekutého media a na pevné medium. Úvod k mikroskopování a přípravě mikroskopického preparátu.
 • 3. Makro - a mikroskopické pozorování mikroorganismů (kultury z předchozího cvičení) Gramovo barvení, demonstrační pokus nativního preparátu.
 • 4. Přímé stanovení počtu buněk v Bürkerově komůrce, vitální test, kvasinky.
 • 5. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů.
 • 6. Vyhodnocení půdního rozboru. Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům.
 • 7. Vyhodnocení citlivosti bakterií k antibiotikům. Zápočtový test, odevzdání protokolů.
 • V rámci prvních 11 týdnů semestru budou výše uvedená témata probrána distančně - z této teoretické přípravy bude studenty zpracován ke každému úkolu protokol. V druhé části semestru budou ve 4 týdnech vybrané stěžejní úkoly prováděny prakticky. Následně se bude psát zápočtový test z poznatků získaných z obou částí semestru.
Literatura
 • SKRIPTA KE CVIČENÍ Z OBECNÉ MIKROBIOLOGIE, CYTOLOGIE A MORFOLOGIE BAKTERIÍ Mgr. Jana Kopecká, Ph.D. Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D., MASARYKOVA UNIVERZITA ELPORTÁL
 • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5.
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtovy preparat a pisemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi2060c