Bi2120c Cytologie, histologie, embryologie cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (přednášející)
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Kristína Brablecová (cvičící)
Klára Dolinová (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Fedorová (cvičící)
Robert Karaba (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
Eliška Moráňová (cvičící)
Eliška Pekárková (cvičící)
MUDr. Volodymyr Porokh (cvičící)
Martin Sihlovec (cvičící)
Yehonatan Solomonov (cvičící)
Peter Staňo (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Kateřina Vičíková (cvičící)
MUDr. Jakub Voldřich (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2120c/01: St 12:30–15:00 F01B1/122
Bi2120c/02: Čt 11:30–14:00 F01B1/122
Bi2120c/03: Po 11:00–13:30 F01B1/122
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktického kurzu Histologie a embryologie je představit studentům stavbu buněk a tkání prostřednictvím elektronogramů a tkáňových řezů, včetně diskuze a demonstrace embryonálního vývoje pomocí schémat a elektronických materiálů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie a používat základní světelný mikroskop.
porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně, charakterizovat krev a krvetvorbu;
identifikovat jednotlivé typy tkání v histologických řezech;
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze, popsat ovariální a menstruční cyklus, jejich vzájemné vztahy a hormonální regulaci;
detailně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur, charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje;
charakterizovat průběh těhotenství a porodu a případné anomálie, charakterizovat změny v počtu zárodků, popsat obecnou stavbu placenty a plodových obalů.
Osnova
 • Úvod do praktických cvičení. Přehled histologických vyšetřovacích metod Základní etapy přípravy buněk a tkání pro vyšetření ve světelném a elektronovém mikroskopu (s použitím videozáznamu). Základy histochemie a imunocytochemie.
 • Cytologie: Ultrastruktura interfázového jádra a jádra v mitóze. Ultrastruktura buněčných organel (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy, peroxisomy, centriol). Buněčné inkluze. Úprava buněčných povrchů a intercelulární spoje.
 • Složení krve: Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky.
 • Krvetvorba (hemopoeza). Kmenové buňky, růstové faktory a diferenciace. Kostní dřeň a další hemopoetické orgány. Vývoj červených krvinek, vývoj granulocytů, vývoj krevních destiček - vývojové řady. Prenatální a postnatální hemopoeza.
 • Embryologie I. Interaktivní opakování Základů časného vývoje člověka. Flexe zárodku (odškrcení zárodku od okolí). Přehled vývoje plodových obalů: amnion a chorion. Placentace a rozdělení placent. Vývoj placenty u člověka. Stavba a funkce lidské placenty. Vývoj pupečníku. Anomálie placenty a pupečníku. Děloha a těhotenství. Vývoj zevního tvaru zárodku.
 • Embryologie II. Interaktivní opakování učiva bloku Embryologie I.Porod. Donošený a zralý plod. Znaky zralého plodu. Haaseho pravidlo. Fyziologické uložení plodu v děloze (poloha, postavení, držení a naléhání). Vícečetná těhotenství - dvojčata, trojčata a uspořádání plodových obalů. Prenatální diagnostika a medicína. Základy teratologie. Kritické periody vývoje. Přehled teratogenů.
 • Obecná histologie. Zásady správného mikroskopování a nejčastější chyby. Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod /hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ) a azan (azokarmín-anilinová modř-oranž G)/.
 • Tkáň pojivová I - přehled vaziv. Preparáty: funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta.
 • Tkáň pojivová II - hyalinní a elastická chrupavka. Kostní tkáň a její histogeneze (osifikace). Primární a sekundární osifikace. Remodelace kostní tkáně, hojení fraktur. Preparáty: trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace.
 • Tkáň epitelová - povrchové (krycí) epitely a žlázový epitel. Preparáty: ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra, intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis.
 • Tkáň svalová. Preparáty: apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhain)
 • Tkáň nervová. Preparáty: cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv, motorická ploténka.
Literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Ladislav ILKOVICS, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a laboratorní technika. Učební text a atlas. 1. vydání. Brno: Multimediální text podpořený FRVŠ č. projektu 357/2006 (F3/d), 2006. URL info
 • VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů, elektronogramů a vývojových schémat.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast a průběžná příprava, která je kontrolována formou testu či krátkého ústního přezkoušení každého posluchače.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/vyuka/
Veškeré informace o výuce včetně zkušebních termínů jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem, na www. stránkách ústavu nebo v IS. Studenti mohou pro přípravu ke zkoušce využívat elektronické atlasy přístupné z webových stránek Ústavu.
Information about the course is available on pinboards located in front of the Microscopic Hall and on the web site of the Department, where also the electronic resources can be reached.
A necessary condition for registration to exam is to obtain credits from the course Cytology, histology and embryology-practice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.