Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
blok 5 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Miloslava Kvasničková
Předpoklady
((( BI1030 Systém a evoluce bezobratlých || NOW ( BI1030 Systém a evoluce bezobratlých )|| NOW ( Bi2000 Systém a evoluce živočichů )|| B1030 Systém a fylogen. bezobratlých )&&( BI2090 Systém a evoluce obratlovců || NOW ( BI2090 Systém a evoluce obratlovců )|| B2090 Syst. a fylogen. obratlovců ))||( Bi2000 Systém a evoluce živočichů || NOW ( Bi2000 Systém a evoluce živočichů )))&&(! B2140 Cvič. ter. zool. &&! B4360 Ter. cvič. zool. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní práce v Brancouzích na Jihlavsku. Determinace bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách. Rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií, ekologické a potravní nároky.
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí vody a speciální ecosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Rudolf ROZKOŠNÝ. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 5 dnů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.