Bi2302 Zoologická mikrotechnika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Benovics (cvičící)
Garance
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Seifertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! Bi1050 Biologická technika ) && (! NOW ( Bi1050 Biologická technika ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: pracovat se světelným mikroskopem, seznámen s kontrastními optickými metodami, používanými v zoologii (temné pole, fázový kontrast, diferenciální interferenční kontrast, fluorescence, konfokální mikroskopie, měření, mikrofotografie, kreslení), připravit základní typy zoologických preparátů (fixace, barvení, uzavírání do médií, histologické preparáty).
Osnova
  • Základy světelné mikroskopie,temné pole, fázový kontrast, diferenciální interferenční kontrast, fluorescence, konfokální mikroskopie, měření, mikrofotografie, kreslení. Základy zoologické techniky - nativní preparát, vitální barvení (neutrální červeň, Kongo červeň, metylenová zeleň, Janusova zeleň B)trvalé preparáty, rámování, Du Noyerův tmel, fixace, barvení - karmínová barviva, hematoxylinová barviva; uzavírací média mísitelná s vodou - glycerol, glycerol-želatina, Liquido-Faure, PVA; uzavírací média nemísitelná - kanadský balsám, odvodňování, projasňování; histologické preparáty, postup při zalévání, řezání a barvení.
Literatura
  • Handbook of biological confocal microscopy. Edited by James B. Pawley. 3rd ed. New York: Springer, 2006. xxviii, 98. ISBN 038725921X. info
  • MURPHY, Douglas B. Fundamentals of light microscopy and electronic imaging. New York: Wiley-Liss, 2001. xii, 368 s. ISBN 0-471-25391-X. info
  • KNOZ, Jan a Věra OPRAVILOVÁ. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 195 s. ISBN 8021004738. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
přednášky a praktická cvičení, písemná zkouška, kolokvium, Závěrečný písemný test se skládá obvykle z 20 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 15 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi2302

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:35, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému