Bi3011 Algoritmizace a programování

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 7:00–10:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
naučit se navrhnout algoritmus řešící zadaný problém;
naučit se zapsat algoritmus v programovacím jazyce a provést odladění takto vzniklého programu;
naučit se programovcí jazyk Pascal.
Osnova
 • Algoritmus, dekompozice algoritmu, podmínky, cykly.
 • Datové typy.
 • Programovací jazyk Pascal - struktura programu, příkazy.
 • Podprogramy - procedury a funkce.
 • Příklady a konstrukce jednoduchých algoritmů a programů nad polem.
 • Vyhledávací algoritmy.
 • Třídící algoritmy (BubleSort, MaxSort, QuickSort).
 • Práce s maticemi.
 • Rekurzivní algoritmy.
 • Numerické výpočty, programy řešící určitý integrál.
Literatura
 • Buchalcevová, A.: Algoritmizace a programování. Praha: VŠE, 1994.
 • Topfer, P.: Algoritmy a programovací techniky. Praha: Prometheus, 1995.
 • Drbal, P.: Úvod do programování s využitím jazyka Pascal. Praha: VŠE 1998.
 • Kvoch, M.: Programování v Turbo Pascalu 7.0. České Budějovice: KOPP 1995.
 • Virius, M.: Základy algoritmizace. Praha: ČVUT, 1997.
Výukové metody
teoretická přednáška, řešení problémů a jejich programování, domácí úkoly
Metody hodnocení
4 úkoly v průběhu semestru, závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.