Bi3061 Praktikum z obecné genetiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
Mgr. Markéta Wayhelová (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi3061/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 14:00–15:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/03: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–17:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/04: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/05: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 14:00–15:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/06: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–9:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/07: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–11:50 A11/333, P. Lízal
Bi3061/08: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 A11/333, M. Wayhelová
Bi3061/09: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 10:00–11:50 A11/333, M. Wayhelová
Bi3061/10: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 11:00–12:50 A11/333, J. Řepková
Bi3061/11: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 13:00–14:50 A11/333, J. Řepková
Předpoklady
NOW ( Bi3060 Obecná genetika )
Základní znalosti genetiky na úrovni střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktikum je základním kurzem pro studenty biologie. Jeho cílem je praktické procvičení základních témat obecné genetiky a seznámení studentů se základními metodami klasické genetiky. Součástí jsou jednak praktické úlohy s modelovými objekty jako Arabidopsis thaliana a Drosophila melanogaster a také řešení genetických příkladů.
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni:
- aplikovat základní principy genetiky
- analyzovat genetické problémy
- formulovat a testovat genetické hypotézy
- zhodnotit výsledky praktických pokusů
Osnova
 • Náplň praktika je zaměřena na praktické procvičení problematiky v návaznosti na předmět Obecná genetika (Bi3060).
 • 1. Princip segregace vloh (charakteristika Arabidopsis thaliana, prohlídka mutantů a založení pokusu)
 • 2. Chí-kvadrát
 • 3. Princip kombinace vloh
 • 4. Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi
 • 5. Interakce vloh (dědičnost zbarvení vlasů a očí u člověka)
 • 6. Rodokmeny – tvorba a čtení z rodokmenů, sestavení vlastního rodokmenu
 • 7. Vazba na pohlaví (charakteristika Drosophila melanogaster, prohlídka mutantů a založení pokusu)
 • 8. Sestavení lidského karyotypu
 • 9. Vazba genů
 • 10. Tříbodové mapování
 • 11. Dědičnost kvantitativních znaků (pokus s Drosophila melanogaster)
Literatura
 • LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
 • LÍZAL, Pavel a Jana ŘEPKOVÁ. Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Praktická cvičení z genetiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1997. 96 s. ISBN 8021014849. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Bi3061!
Výukové metody
teoretický úvod s powerpointovou prezentací, praktické experimentální úlohy, řešení genetických problémů na příkladech
Metody hodnocení
Vypracování 5 protokolů, vyřešení 36 genetických příkladů a vypracování závěrečného testu s 20 otázkami, v nichž student vybírá ze 4 možností, při dosažení 75% úspěšnosti student získává zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/js14/genetika/web/index.html
Požadavky úspěšného ukončení předmětu: osvojení terminologie obecné genetiky, úspěšné napsání testu (2 opravné pokusy), schopnost řešení praktických příkladů z obecné genetiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/Bi3061

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2018 23:21, 3. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému