Bi3181c Fyziologie I cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahoslava Mrázová (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Mirka Hanousková (náhr. zkoušející)
Ing. Hana Pavlicová (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 7:30–10:00 A20/113, St 10:15–12:30 A20/113, St 13:00–15:50 A20/113
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka. Získané záznamy bude schopen interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu. Na konci kurzu budou studenti schopni: provádět základní fyziologická vyšetření jako jsou např.: sedimentace červených krvinek; elektrokardiografická vyšetření; spirometrii.
Osnova
  • Stanovení počtu červených krvinek. Stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi. Určení krevní skupiny sklíčkovou metodou. Sedimentace červených krvinek. Stanovení osmotické resistence červených krvinek.
  • Palpační vyšetření tepu. Krevní tlak u člověka. Neinvazivní metody měření krevního tlaku.
  • Úder srdečního hrotu, srdeční ozvy. Určování fází srdeční systoly pomocí polygrafického záznamu.
  • Elektrokardiografie. Proudění krve v žilách.
  • Spirometrie - Kroghův respirometr, Cosmed. Rozepsaný výdech vitální kapacity. Pneumografie. Ergometrie.
Literatura
Výukové metody
Praktická výuka formou skupinových i individuálních cvičení. Ve cvičeních se provádějí praktické pokusy ozřejmující fyziologické principy probírané v teoretickém kurzu Fyziologie I.
Metody hodnocení
Cvičení. Zápočet udělen za absolvování 12 praktických cvičení. UPOZORNĚNÍ: Znalosti z praktické výuky jsou důležitou součástí i ústní zkoušky!!!
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.