Bi4006 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) VI

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi4005 Vertebratologický seminář V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prezentace výsledků vlastního výzkumu, stav řešení bakalářských a magisterských diplomových prací, informace z významných konferencí. Nové směry ve vertebratologických výzkumech, přednášky domácích a zahraničních specialistů.
Výstupy z učení
Student si z kurzu odnese schopnost práce s literaturou, třídění informací a výběr informací podstatných pro dané téma. Student získá možnost opakovaně přednášet o svých projektech, čímž získává jak potřebnou zpětnou vazbu na svá vystoupení, tak řečnické dovednosti, potřebné např. pro budoucí konferenční vystoupení na světových fórech. Stdent má možnost diskutovat s odborníky z oboru v anglické jazyce.
Osnova
  • Prezentace výzkumných výsledků a pokroku v ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. info
Výukové metody
Přednášky českých i zahraničních odborníků o pokrocích v dané oblasti, diskuze nad presentovanými tématy.
Metody hodnocení
Semninář se zvanými přednáškami. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět určen pro doktorandy, diplomanty a další zájemce se zaměřením na vertebratologické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi4006