Bi4012 Projekt z Matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–13:50 F01B1/709
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti během tohoto kurzu řeší ve dvou až tříčlenných skupinách zadané problémy z oblasti zpracování, analýzy a modelování časových řad. Kromě vyřešení problému samotného se studenti prakticky seznámí s principy týmové práce; získají přehled o jiných oblastech analýzy dat, než s jakými se podrobně seznamují během práce na svých bakalářských a diplomových projektech; rozvinou své komunikační dovednosti; budou schopni předkládat odůvodněná rozhodnutí;
Osnova
  • Prezentace zadání projektů učiteli.
  • Rozdělení studentů do dvoučlenných nebo tříčlenných řešitelských týmů.
  • Průběžná týmová práce a konzultace se zadavateli projektu.
  • Prezentace stavu řešení projektu ve třech etapách řešitelskými týmy.
Literatura
    doporučená literatura
  • Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Edited by Jiří Jan. 2. uprav. a rozš. vyd. Brno: VUTIUM, 2002. 427 s. ISBN 8021415584. info
  • DEVASAHAYAM, Suresh R. Signals and systems in biomedical engineering : signal processing and physiological systems modeling. 1st ed. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. xvi, 337. ISBN 0306463911. info
Výukové metody
týmová práce, prezentace, konzultace, diskuze mezi týmy
Metody hodnocení
dvě průběžné prezentace, jedna závěrečná prezentace vyřešeného problému analýzy dat
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.