Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Straková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Lukáš Chrást (náhr. zkoušející)
Mgr. Tereza Kubasová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Kamila Kýrová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Petra Myšková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Karolína Varmužová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi4090c/01: St 7:00–8:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/02: St 9:00–10:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/03: St 14:00–15:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/04: Čt 7:00–8:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/05: Čt 9:00–10:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/06: Čt 11:00–12:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/07: Čt 13:00–14:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/08: Čt 15:00–16:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/09: Čt 17:00–18:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Bi4090c/10: Út 17:00–18:50 Bpb,02012, J. Čmielová, A. Vávrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků, práce s bakteriofágem, kvasinkami a mikroskopickými houbami).
Osnova
  • 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6.Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody 7.Rozbor vody - hodnocení Stanovení koncentrace vitamínů a antibiotik mikrobiologickými metodami Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Stanovení počtu virionů ve fágovém lyzátu 10. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury, měření velikosti buněk 11. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických,Azotobacter, Clostridium ),očkování mikroskopických vláknitých hub 12. Hodnocení zastoupení mikroorganismů v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový a Nomarského kontrast 13. Mikroskopické vláknité houby - pozorování v polotrvalém a nativním preparátu 14. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test
Literatura
  • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtovy preparat a pisemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.