Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
8 dní. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc.
Předpoklady
( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých || B1030 Systém a fylogen. bezobratlých || B4150 Zool. bezobratlých )&&( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců || NOW ( Bi2090 Systém a evoluce obratlovců )|| B2090 Syst. a fylogen. obratlovců || B5060 Zoologie obratlovců )&&! Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie &&! B2140 Cvič. ter. zool. &&! B4360 Ter. cvič. zool. &&! B6870 Ter. cvič. zool.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní práce v Brancouzích (Jihlavsko), v okolí Brna a na jižní Moravě. Determinace bezobratlých a obratlovců v přírodních podmínkách. Rozlišovací znaky jednotlivých druhů a jejich vývojových stádií, ekologické a potravní nároky.
Osnova
  • Terénní studium různých ekosystémů, terestrická a vodní fauna, druhy vázané na půdu, stojící a tekoucí vody a speciální ekosystémy. Organizace druhů do společenstev, mezidruhové vztahy.
Literatura
  • Gaisler, Jiří - Rozkošný, Rudolf. Terénní práce ze zoologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1981. 317 s. ISBN 55-043-81.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Bc obor Biologie se zaměřením na vzdělání a Mgr obor Učitelství biologie pro střední školx ukončuje KZ, u Mgr oboru Učitelství biologie a geologie pro střední školy možno ukončit zápočtem
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8D.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.