Bi5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Hájek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět bakalářská práce I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu a kurzů navazujících zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- samostatně vytvořit vědecký text
- analyzovat předložený problém a navrhovat jeho řešení
- formulovat vlastní závěry a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry své experimentální a teoretické vědecké práce
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Studium odborné literatury, konzultace s vedoucím bakalářské práce
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.