Bi5120c Antropologie cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Chocholová (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Chocholová
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9. 6. 8:00–12:00 D36/347, 8:00–12:00 D36/209, 13:00–17:00 D36/209, 13:00–17:00 D36/347
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit teoretické přednášky z Antropologie o praktická cvičení, ve kterých se studenti seznámí s metodikou studia lidských kosterních pozůstatků a především s metodami studia živého člověka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - určit kosti lidského skeletu, determinovat věk u dětí a dospělých pohlaví u dospělců - popsat somatoskopické znaky na hlavě a na těle - odborně sejmout otisk dlaně a prstů a určit jejich vzory a indexy linií - správně měřit tělesné rozměry na těle člověka - ze získaných rozměrů a hmotnosti spočítat indexy tělesných rozměrů, dále také spočítat indexy tělesné hmotnosti - stanovit somatotyp
Osnova
 • 1. Kosterní systém. Typy kostí lidského skeletu. Rozlišení jednotlivých kostí a zubů dočasného a trvalého chrupu.
 • 2.Určování pohlaví a věku z kosterního materiálu. Morfoskopické a morfometrické metody.
 • 3. Výzkum kostnic. Určení minimální a maximálního počtu jedinců.
 • 4. Somatoskopie. Popisné znaky na hlavě (krajina čelní, krajina nosní, krajina rtů a brady, krajina očí, ušní boltec, vlasy a vousy, oči). Popisné znaky na těle (hrudník, horní končetina, dolní končetina).
 • 5.Dermatoglyfika. Snímání otisků prstů a dlaní. Vyhodnocování otisků. Útvary na prstech ruky. Útvary na dlani. Dermatoglyfy a chromozomální aberace.
 • 6.Antropometrie. Měření základních tělesných rozměrů, počítání indexů. Celostátní antropologické výzkumy.
 • 7.Složení lidského těla. Metody odhadu tělesného složení. Hodnocení optimální hmotnosti (BMI, FMI, Rohrerův index, WHR index).
 • 8.Typologie tělesné stavby. Historie typologie. Variabilita tělesné stavby člověka.
Literatura
 • RIEGEROVÁ, Jarmila, Miroslava PŘIDALOVÁ a Marie ULBRICHOVÁ. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 262 s. ISBN 8085783525. info
 • Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8. info
 • FETTER, Vojtěch. Antropologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 704 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
zápočtový test
Informace učitele

Cvičení Bi5120c je součástí přednášky Bi5120 Antropologie. Je volitelné.

Poskytuje studentům praktický vhled do antropologických technik.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi5120c