Bi5124 Antropogenetika v praxi

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 4 přednášky za semestr. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Kurz je určen studentům Speciální biologie, kteří uvažují o zvolení studijního směru Antropobiologie a antropogenetika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou antropogenetiky při jejím praktickém využití. Po absolvování kurzu by se měli studenti orientovat v problematice a meli by mít přehled o tom jaké je uplatnění tohoto oboru v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by se měli studenti orientovat v zaměření oboru biologie člověka a měli by mít přehled o tom, jakou problematiku tento obor řeší a čím se mohou po absolutoriu zabývat a kde hledat uplatnění v praxi.
Osnova
  • Osnova bude každoročne aktualizována. Budu zváni k přednáškám odborníci z praxe, aby studentům přiblížili oblast své činnosti a ukázali jim uplatnění antropogenetického vzdělání v praxi.
Literatura
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet za účast. Účast je povinná, vzhledem k malému počtu přednášek - pouhé čtyři za semestr, se netoleruje žádná absence.
Informace učitele

Předmět je vypisován pro zájemce z řad studentů Speciální biologie, kteří mají zájem o studijní směr Antropobiologie a antropogenetika, případně pro studenty Molekulární biologie. Protože se jedná o blokovou výuku, je počet míst v kurzu omezen. V případě převisu zájmu, budou při žádosti o výjimku, upřednostňováni studenti Speciální biologie a MBG.

Vzhledem k tomu, že se jedná jen o několik přednášek za semestr netoleruje se ani jedna absence na přednáškách. Rovněž se nebere ohled na kolizi rozvrhu s jinými předměty.
Výuka, v jarním semestru 2018, se koná v pondělí od 11.00 do 12.50 v posluchárně A36/209.
Přednášky se budou konat blokově po dvou vyučovacích hodinách, 4x za semestr, podle možností přednášejících.
Seznam přednášejících a termíny přednášek (v souladu s rozvrhem) budou vyvěšeny zde. Studenti budou zároveň informováni o programu, přednášek a jeho změnách, hromadným mailem.
Účast v jarním semestru 2018 přislíbili:

Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci.

Mgr. Lukáš Šín, Ph.D., Archeologické centrum Olomouc.

RNDr. Zdeněk Tvrdý, Moravské zemské muzeum.

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., MU
Program v jarním semestru 2018:
5. 3. 2018 doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.: Kosterní pozůstatky kněžny ze Žuráně.

26. 3. 2018: RNDr. Zdeněk Tvrdý: Práce muzeologa

23. 4. 2018: Mgr. Lukáš Šín, Ph.D.: Vliv metodiky terénního výzkumu na možnosti antropologického hodnocení kosterního nálezu

14. 5. 2018: Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.: Zkušenosti z antropologických výzkumů a jejich význam studium recentní populace).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 hodinová přednáška každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 05:50, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému