Bi5611c Speciální metody fyziologie živočichů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Po 11:00–12:50 A11/306
Předpoklady
Bi3030 Fyziologie živočichů
základní přednáška z fyziologie živočichů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/20, pouze zareg.: 1/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/20
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: orientovat se v jednotlivých výzkumných oblastech oddělení fyziologie živočichů a imunologie, které budou v průběhu kurzu prezentovány a demonstrovány; rozhodnout se, které z prezentovaných směrů či metod výzkumu ho zajímá a zvolit tak vhodné téma svojí bakalářské a diplomové práce
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: orientovat se v jednotlivých výzkumných oblastech oddělení fyziologie živočichů a imunologie, které budou v průběhu kurzu prezentovány a demonstrovány; rozhodnout se, které z prezentovaných směrů či metod výzkumu ho zajímá a zvolit tak vhodné téma svojí bakalářské a diplomové práce
Osnova
  • 1. Imunologie hmyzu 2. Kmenové buňky 3. Bezobratlí živočichové v neuroetologii 4. Buněčné a tkáňové kultury 5. Laboratorní zvířata 6. Apidologie 7. Volné radikály ve fyziologii živočichů 8. Kancerogeneze (úloha růstových faktorů, organických polutantů aj) 9. Nemoci přenášené klíšťaty 10. AB0 systém krevních skupin 11. Buněčná a molekulární fyziologie lipidů 12. Lipidový profil krevní plasmy
Literatura
  • VÁCHA, Martin, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK, Vladimír ŠIMEK a Ivana FELLNEROVÁ. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7. info
Výukové metody
Přednášky Individuálně nebo demonstračně prováděné experimenty
Metody hodnocení
Na konci semestru jsou studenti hodnoceni písemným testem: 20 otázek (a,b,c) s jednou správnou odpovědí, nutná 50% úspěšnost.
Informace učitele
studijní materiály na ISu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro orientaci v diplomových tématech oboru Fyziologie živočichů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi5611c