Bi5710c Mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
Alice Bardounová (pomocník)
Hana Syrovátková (pomocník)
Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Tereza Kubasová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Kamila Kýrová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Petra Straková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Karolína Varmužová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi5710c/01: Út 8:00–9:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/02: Út 10:00–11:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/03: Út 12:00–13:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/04: Út 14:00–15:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/05: Út 16:00–17:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/06: Čt 7:00–8:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/07: Čt 9:00–10:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Bi5710c/08: Čt 11:00–12:50 Bpb,02012, J. Čmielová, M. Krsek, A. Vávrová
Předpoklady
NOW ( Bi5710 Mikrobiologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků).
Osnova
  • 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6.Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody 7.Rozbor vody - hodnocení Stanovení koncentrace vitamínů a antibiotik mikrobiologickými metodami Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury, měření velikosti buněk 10. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických,Azotobacter, Clostridium ),očkování mikroskopických vláknitých hub 11. Hodnocení zastoupení mikroorganismů v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový a Nomarského kontrast 12. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test
Literatura
  • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je účast na cvičení, vypracování protokolů, úspěšné zpracování zápočtového preparátu a zápočtového testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/mikrob/obecna.html
Práce v mikrobiologické laboratoři bezpodmínečně vyžaduje pracovní oděv - studenti si přinesou laboratorní plášť a přezůvky. Před začátkem práce v laboratoři je nutno absolvovat školení o bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři - v prvním cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.