Bi5785 Bakalářská (ročníková) práce ze zoologie a ekologie I.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Božena Koubková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Arnošt Krška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Matějusová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Předpoklady
Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých && Bi2090 Syst. a fylogen. obratlovců && Bi5080 Základy ekologie && B1030 Systém a fylogen. bezobratlých && B2090 Syst. a fylogen. obratlovců && B5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných katedrou.
Osnova
  • Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných katedrou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.