Bi5785 Bachelor thesis of zoology I.

Faculty of Science
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/7/0. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Benovics, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Martina Dávidová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Dušátková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. (seminar tutor)
Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Gettová (seminar tutor)
doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (seminar tutor)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Nikol Kmentová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Šárka Mašová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Klára Petrželková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Mária Seifertová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (seminar tutor)
Mgr. Petra Zahradníčková (seminar tutor)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (seminar tutor)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
( Bi1030 Inverteb. phylog. & divers. ) && ( Bi2090 Verteb. phylog. & divers. ) && ( Bi5080 Basics of ecology ) && NOW ( Bi6800 Zool. sem. I. ) && ( JA001 Examination in English for Specific Purposes - Science || JA002 Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science || JA001A Examination in English for Specific Purposes - Science )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Preparation of bachelor theses under the leading of supervisors on themes proposed by the Department of Zoology and Ecology.
Syllabus
  • Preparation of bachelor theses under the leading of supervisors on themes proposed by the Department of Zoology and Ecology.
Literature
    recommended literature
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. (How to Write a Dissertation and the Czech (and not only) University Environment(s).). In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. p. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
study of literature sources, eventually field sampling
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: vedoucí bakalářské práce (cvičící), pro externí vedoucí zapisuje vedoucí příslušného oddělení.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2018/Bi5785