Bi5850 Význam moderních laboratorních metod pro medicínu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Almáši, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi1700 Buněčná biologie ) && ( Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie )
Bi1700 Bi4010 Bi4020
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: (Bi2080 || Bi5800 || Bi1700) && (Bi4010 || Bi4020c) && Bi6400 && Bi6405 && (Bi5000 || NOW(Bi5000))
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka probíhá v Centru molekulární biologie a genové terapie IHOK LF MU / FN Brno a OKH FN Brno a kombinuje přednášky o aktuálních molekulárně-biologických přístupech využívaných v lékařské praxi, zejména v onkologické a hematologické diagnostice, s praktickými ukázkami analýz pacientských vzorků. Student je schopen popsat využití molekulárně biologických metod v hematoonkologii a aplikovat získané poznatky v dalším studiu a následné praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen využívat určité molekulárně biologické metody v hematoonkologii a aplikovat získané poznatky v dalším studiu a následné praxi.
Osnova
  • Teoretický úvod: využití molekulární genetiky v onkologii a hematologii, moderní metody analýzy lidského genomu • Praktická část: izolace DNA/RNA z krve, imunomagnetická separace krevních buněk, techniky PCR a real time PCR, detekce minimální zbytkové choroby, detekce infekčních patogenů pomocí PCR, DNA sekvenování nové generace (NGS)- analýza exomů a amplikonů, imunofluorescenční značení monoklonálními protilátkami, flow cytometrická analýza T a B lymfocytů z periferní krve, další techniky dle zájmu a aktuálních možností laboratoře.
Literatura
    doporučená literatura
  • Culture of human tumor cells. Edited by Roswitha Pfragner - R. I. Freshney. Hoboken, New Jersey: Wiley-Liss, 2004. xvi, 435. ISBN 0471438537. info
  • SAMBROOK, J., E.F. FRITSCH a T. MANIATIS. Molecular Cloning. A laboratory Manual. Second Edition. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. ISBN 0-87969-309-6. info
Výukové metody
Výuka kombinuje teoretickou přípravu v oblasti molekulárně-biologických přístupů využívaných v lékařství, zejména v oboru onkologie, praktickými ukázkami provedení analýz.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v kurzu a řádné vypracování protokolů.
Informace učitele
Kontakt pro přihlášku na výuku: sekretariát CMBGT IHOK, FN Brno: Světla Kuhrová, tel.: 53223 4623, E-mail: skuhrova@fnbrno.cz Termíny: I. blok výuky začíná 7. týden semestru. Zahájení výuky: 9,00 hod. Doporučená výbava: přezutí, plášť, poznámkový blok Místa výuky: Pondělí, úterý, středa – Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice Čtvrtek - Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) při Oddělení klinické hematologie (OKH) FN Brno pracoviště Bohunice Pátek - Laboratoř flow cytometrie a celulární terapie IHOK, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: dva identické bloky v termínech 29.10.-2.11. 2018 a 14.1.-18.1.2019.
Primárně určeno pro studenty zpracovávající závěrečné práce v oboru molekulární hematologie, onkologie a lékařské genomiky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5850