Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Simona Littnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:50 F01B1/709
Předpoklady
Vzhledem k unikátnosti většiny metod v této oblasti není nezbytné vzdělávání v biostatistických metodách, předpokladem je pouze základní znalost principů statistických testů a provádění odhadů a znalost matematiky v rozsahu střední školy. Naopak nutným předpokladem je znalost populační biologie a ekologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit specifickou oblast analýzy dat - zpracování analýzy dat biologických společenstev pomocí metod hodnocení biodiverzity. Prezentované metody sahají od jednoduchých bioidiverzitních indexů, přes modelová rozdělení společenstev až po jejich vícerozměrnou analýzu.
Výstupy z učení
V závěru pokročilého kurzu analýzy biodiverzity je student schopen:
- připravit datový soubor pro analýzu biodiverzitních dat;
- vizualizovat různými způsoby strukturu biologických společenstev a jejich biodiverzitu;
- popsat biodiverzitu indexy diverzity včetně jejich variability;
- aplikovat species-abundance modely včetně jejich na niku orientované varianty;
- rozhodnout o použití korektní metody vícerozměrné analýzy biologických společenstev;
- interpretovat různé způsoby hodnocení biodiverzity jak z jejich výpočetního, tak ekologického hlediska.
- orientovat se v nabídce software pro analýzu biodiverzity.
Osnova
 • 1. Biodiverzita jako pojem. Biodiverzita v datech. Biodiverzita v grafech.
 • 2. Indexy diverzity. Druhová bohatost, heterogenita rozložení abundancí v rámci biologických společenstev.
 • 3. Ekvitabilita a její hodnocení. Intervaly spolehlivosti pro různé indexy diverzity, aproximace možných maximálních a minimálních hodnot. Rarefaction jako využitelná technika. Numerická realizace výpočtu rarefaction křivek, variabilita ve výpočtu této metody.
 • 4. Analýza kumulativních "species-abundance" křivek, hodnocení tzv. Q statistiky. Srovnání se standardními technikami hodnocení biodiversity.
 • 5. Species - abundance modely, typy, algoritmy výpočtu, možnosti grafické prezentace. Příklady. Na niku orientované modely.
 • 6. Parametrické a neparametrické metody při hodnocení biodiversity, parametrické hodnocení biodiversity ve vícerozměrných analýzách.
 • 7. Možnosti frakcionace biologických společenstev a následná analýza biodiversity získaných podjednotek.
 • 8. Sofware pro analýzu dat biodiverzity.
 • 9. Případové studie.
Literatura
 • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 1998. xv, 853 s. ISBN 0-444-89249-4. info
 • J. H. Zar (1984). Biostatistical analysis. Prentice Hall. New Jersey.
 • KREBS, Charles J. Ecological Methodology. New York: Harper Collins Publishers, 1989. 654 s. ISBN 0060437847. info
 • Magurran A.E. (1988) Ecological Diversity and Its Measurement. Cambridge University Press, UK.
 • Jongman, Ter Braak and Van Tongeren (1995). Data analysis in community and landscape ekology, Cambridge University Press, Cambridge
Výukové metody
Teoretické přednášky doplněné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni v kladení otázek týkajících se probírané látky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou zaměřenou zejména na principy analýzy biodiverzitních dat, předpoklady výpočtů a jejich aplikaci.
Informace učitele
http://www.iba.muni.cz/vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.