Bi6009 Bakalářská práce z mikrobiologie I.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
RNDr. Jiří Halouzka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Silvie Šikutová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 F2,02012
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška
Seminář je určen pro studenty oboru mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s odbornou literaturou a jejím překladem do vyučovacího jazyka, naučit je připravit si odborný referát (na základě studia literatura a případně získaných experimentálních výsledků) a být schopen ho úspěšně prezentovat a obhájit před publikem. Každý student vypracuje na zadané téma referát a teto prezentuje před svými kolegy a vyučujícími oddělení mikrobiologie ( recherche k diplomové práci, dílčí výsledky diplomové práce atd.). Součástí seminářů jsou i vystoupení pozvaných externích vědeckých pracovníků a návštěvy vhodných seminářů pořádaných jinými vědeckými institucemi v Brně.
Osnova
  • Překlady odborných článků, dílčí experimentální výsledky diplomové práce, presentace diplomové práce. Studenti navštěvují odborné semináře pořádané ČSSM v Brně a jiná aktuální setkání mikrobiologů. Na semináři vystupují pozvaní odborníci z praxe.
Literatura
  • Respective literature is assigned in the course of the seminar.
  • Výběr literatury dle tématu vystoupení.
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
Seminář je zakončen zápočtem pro jehož udělení se předpokládá presentace na zadané téma a pravidelná účast na semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.