Bi6124 Laboratorní praxe v historické antropologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Chocholová (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
znalost anatomie lidské kostry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickou částí základního zpracování kosterního materiálu v laboratoři po vyzvednutí na nalezišti a před vlastním antropologickým výzkumem.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu umět čistit, rekonstruovat, popisovat a ukládat kosterní materiál do depozitáře. Pro studenty je tento předmět první příležitostí se seznámit s kosterním materiálem.
Osnova
  • Předmět je vyučován formou cvičení v laboratoři, kdy studenti dostanou vyzvednutý kosterní materiál k laboratornímu zpracování. Po počáteční instruktáži pracují samostatně, to znamená, že kosterní materiál umyjí, zrekonstruují a popíší kódem a uloží do boxu v depozitáři.
Literatura
  • BASS, William M. Human osteology : a laboratory and field manual. 5th ed. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society, 2005. xviii, 365. ISBN 9780943414966. info
  • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. info
Výukové metody
Blokové laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zápočet za účast
Informace učitele
Předmět se neuvádí v rozvrhu. Jedná se o samostatnou práci v laboratoři (o mytí a rekonstrukci lidského kosterního materiálu), případně další činnosti týkající se zpracování lidského kosterního materiálu. Studenti se individuálně domluví s vyučujícím na termínech laboratorní práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6124