Bi6126 Laboratorní praxe při práci s aDNA

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Chocholová (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Chocholová
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 5. 8:00–12:00 D36/347, Út 18. 5. 8:00–12:00 D36/347, St 19. 5. 8:00–12:00 D36/347, Čt 20. 5. 8:00–12:00 D36/347, Pá 21. 5. 8:00–12:00 D36/347
Předpoklady
Bi6400 Metody molekulární biologie && Bi6400c Metody molek. biologie - cvič.
Předmět je určen především studentům navazujícího magisterského studia směru Antropobiologie a antropogenetika. V rámci laboratorního cvičení se důkladně naučí všechny postupy analýzy aDNA, aby mohli dále samostatně pracovat na tématu diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá praktické zkušenosti se sterilním odběrem vzorků aDNA z historického kosterního materiálu. Bude vyškolen v práci se vzorky aDNA v laboratoři. Toto cvičení je nezbytné pro studenty antropobiologie a antropogenetiky pro vypracování jejich diplomových prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - samostatně odebírat tkáň pro analýzu aDNA - lyzovat kostní tkáň, purifikovat aDNA - zvolit nejvhodnější metodu pro zadané téma diplomové práce - navrhnout protokol genetické analýzy - optimalizovat protokol genetické analýzy - bioinformaticky a statisticky zhodnotit výsledky
Osnova
  • 1. Výběr vzorku pro analýzu aDNA, protikontaminační opatření 2. Lyzace, purifikace aDNA 3. Kvantifikace a určení kvality aDNA 4. PCR a její optimalizace 5. Sekvenování 6. Bioinformatické a statistické nástroje pro hodnocení výsledků genetických analýz
Literatura
  • terénní cvičení bez doporučené literatury
  • Ancient DNA : recovery and analysis of genetic material from paleontological, archaeological, museum, medical, and forensic specimens. Edited by Bernd Herrmann - Susanne Hummel. New York: Springer-Verlag, 1994. xi, 263. ISBN 0387943080. info
Výukové metody
cvičení v laboratoři
Metody hodnocení
aktivní účast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6126