CS

PřF:Bi6126 aDNA analysis - Course Information

Bi6126 Laboratory sampling for aDNA analysis

Faculty of Science
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 18. 2. to Fri 17. 5. Fri 9:00–10:50 A36-347
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/10, only registered: 0/10
Fields of study the course is directly associated with
  • Special Biology (programme PřF, N-EXB, specialization Antropobiology and Antropogenetics)
Course objectives (in Czech)
Student získá praktické zkušenosti se sterilním odběrem vzorků aDNA z historického kosterního materiálu. Bude vyškolen v práci se vzorky aDNA v laboratoři. Toto cvičení je nezbytné pro studenty antropobiologie a antropogenetiky pro vypracování jejich diplomových prací. Od příštího školního roku bude povinné.
Syllabus
  • preparation of sterile tools, terrain sterile aDNA sampling
Literature
  • terénní cvičení bez doporučené literatury
Teaching methods (in Czech)
cvičení v laboratoři
Assessment methods
active participation
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2019/Bi6126