Bi6140cen Embryology – practical course

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Jiné omezení: The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of this course the student will be able to: find and identify structures that develop during embryogenesis and organogenesis; perform the basic tests of andrological analysis, understand the main practical issues of regenerative and reproductive medicine; dissect mouse and chicken embryos; interpret and present the results from embryology orientated manuscripts.
Výstupy z učení
Students should be able:
- find and identify structures that develop during embryogenesis and organogenesis
- perform the basic tests of andrological analysis
- understand the main practical issues of regenerative and reproductive medicine
- dissect mouse and chicken embryos
- interpret and present the results from embryology orientated manuscripts
Osnova
  • 1. Introduction, study of slides: reproduction, gametogenesis; 2. Methods of andrological analysis – sperm count test, gametes survival, gametes preservation (Sus scrofa forma domestica); 3. Study of slides: pulmonary system, cardiovascular system, gastrointestinal system, urogenital system, axial skeleton, muscular system, integument, immune tissues; 4. Sub/in/fertility, reproductive medicine in praxis (excursions); 5. Dissection of mouse and chicken embryos in order to get acquainted with the specific structures connected with embryonal development; 6. Interpretation and presentation of the results from embryology orientated manuscripts.
Literatura
  • K. L. Moore, T.V.N Persaud: The developing human. Clinically oriented embryology. 8th edition, 2008. ISBN 978-0-8089-2387-9.
  • R. Hodge: Developmental Biology: from a Cell to an Organism. 1st edition, 2010. ISBN 978-0-8160-6683-4.
  • B. M. Carlson: Human embryology and developmental biology. 4th edition, 2009. ISBN 978-323-05385-3.
  • J. M. W Slack: Essential developmental biology. 2nd edition, 2006. ISBN 978-4051-2216-0.
Výukové metody
Practical exercises, study of slides, excursions, and homework
Metody hodnocení
Students need to attend all tutorial sessions. Keeping records from lessons is compulsory and their evaluation is a second part of final assessment. Third part of final assessment is the completion of description of blind embryologic schemes or histological specimens.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.